Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 220

Llyfr Iorwerth

220

y dylyu; kyfreith. a dyweit bot y ỻeidyr yn eneit·uadeu
herỽyd tremyc nat ymrodes yg|kyfreitha|herỽyd me+
int y da a delit ganthaỽ dylyu y vot yn deholỽr.
a bot yr arglỽyd a|e|deyrnas yn|y ol yny gaffer.
ac ỽrth hynny na wyl kyfreith. dylyu dỽy boen am yr
un gỽeithret. Sef yỽ hynny coỻi y gỽr a|dỽyn
y da heuyt. A chyfreith a|dyweit pei dyckit y da;
y dylyei ynteu vot yn hedychỽr ygyt a|e vchelỽr
tros y|da. Teir gỽanas gỽystyl; ỻaỽ. a breich.
ac yscỽyd. Teir gorsed aryf; y dodi yn|y dadleu
ual nat ymgaffo nac a|dyn nac a ỻỽdyn. neu
y wan yn|y daear. a|e daraỽ deirgỽeith yn|y dae+
ar. Os gỽaeỽ vyd; yn|drỽs y vynwent. ac ar y
wanas gartref. a|e oỻỽng deirgỽeith arnadunt.
Ac ony syrth; diogel vyd udunt. a|dodi naỽd
duỽ arnaỽ a naỽd y arglỽyd na|s dycco neb heb
y ganhat. Ac ueỻy ym·pob ỻe o|r y gossotto. O+
ny wna ueỻy; talet traean y weithret. Teir
nytwyd kyfreith yssyd; nytwyd y ỻaỽuorỽyn y
gỽnier ỻewys y brenhin a|r vrenhines a hi.
a nytwyd y penkynyd y wniaỽ archoỻeu kỽn
y brenhin. gỽedy as|briỽo keirỽ neu voch coet. a
nytwyd y medyc teulu y gỽniher archoỻeu
gỽyr a hi. Sef yỽ gỽerth pob vn o·nadunt. pe+
L lyman y ỻeoed y [ deir keinhaỽc
dylyir tystolyaeth ar aniueil. vn yỽ;