Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 208

Llyfr Iorwerth

208

gilyd am y|da. a mynnu y yrru o·nadunt ar yr
vn|dyn yr yr vn dadleu ac yn|yr vn aỽr; kyfreith. a|dy+
weit na dylyir kyt·atteb udunt. namyn y|r kyn+
taf a gỽynaỽd; yn|gyntaf atteb yn kyfreithaỽl idaỽ.
ac odyna o nessaf y nessaf yny darffo dadleu
pob vn onadunt. O|deruyd. y aỻtut gỽneuthur ỻedr+
at a chynn y dybyaỽ ỽrthaỽ. y vynet y ỽrth y
arglỽyd a|gỽrhau y araỻ. ac yna dyuot perchen+
naỽc y da; a|e yrru yn ỻedrat arnaỽ. ac ardelỽ o+
honaỽ ynteu y wat; Jaỽn yỽ o|e arglỽyd y diffryt.
Os ef a|dyweit y arglỽyd ynteu na dyly y diffryt;
namyn am ledrat a|wnel yr panyỽ gỽr idaỽ ef.
yr aỻtut eissoes a|dygỽyd yg|kyfreith. ledrat. ony cheiff
arglỽyd a|e diheuro O deruyd. daly ỻeidyr a|ỻedrat
ganthaỽ. ac na bo perchennaỽc y|r da y neb
a|e dalyo. ac na del perchennaỽc araỻ o|e daly
yn|y laỽ; rydhaer ef gan y lỽ y vot yn eidaỽ y
da. O|deruyd kaffel perchennaỽc a|e damdygho
yn|y laỽ ynteu. a|dywedut y mae yn ỻedrat
yr ducpỽyt y ganthaỽ ef. kynny|s gyrro yn
ỻedrat ar y dyn a|e gỽercheidỽ; reit yỽ y hỽnnỽ
eissoes keissaỽ ardelỽ kyfreithaỽl a|e gỽahano a|r ỻet+
rat; neu ynteu dygỽydaỽ e|hun yg|kyfreith ledrat.
Os ef a|dyweit ynteu yr vỽrỽ attaỽ o|r dyn a|e
delis o|e anuod. ac o|e vot yn|drech noc ef. ony watta