Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 194

Llyfr Iorwerth

194

pedeir keinhaỽc. yna eilweith y dyly yr haỽlỽr
tyghu na rodei ef yr eidaỽ heb y veint honn
a|r veint. ac os uch vyd y damdỽg no phedeir
keinhaỽc; bit eneit·uadeu y ỻeidyr. Os is vyd
ynteu y damdỽg no phedeir keinawc. bit leidyr gỽerth.
Un mab nyt reit idaỽ arhos agheu y dat
yr estynnu tref y dat idaỽ; Mab gỽr o dir kyf+
rif; kannyt mỽy y rann ef o erỽ y dat no|r
gỽr eithaf yn|y dref. Y mab ieuhaf eissyoes a
dyly y arhos. kanys yn ỻe y dat y dyly ef eis+
ted. Ny dyly daỻ damdỽg; kanny eỻir dam+
dỽg yn absen. ac na wyl ynteu y peth a dam+
dỽg. ef eissyoes a|dyly gyrru. ac yn ol y yrr
ynteu; bit vaen dros iaen   arglỽyd. a
pharet idaỽ yr eidaỽ. Ny dyly gyrru galanas;
namyn a|dylyho y thalu y·gyt ac ef a|e chym+
ryt. O deruyd. y wreic ỻad kelein; bit lofrud mal+
pei gỽr. a hi a|dyly keinhaỽc baladyr o·ny byd
da idi a dalho. a ỻyna yr un dyn a|geiff keinhaỽc
baladyr ac ny|s|tal. O|deruyd. geni deu uab yn vn
torỻỽyth. a|r torỻỽyth hỽnnỽ yn ieuaf o blant
y dat. gỽybydet y vam pỽy diwethaf a aner
onadunt ỽrth gaffel y tydyn kyfreithaỽl. ac yn eir
geir eu maarnadunt. O|deruyd na wyper
pỽy gyntaf pỽy diwethaf o·nadunt; diheu
yỽ bot y torỻỽyth hỽnnỽ yn diwethaf. ac ỽrth