Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 161

Llyfr Iorwerth

161

wreic y gỽystyl a wystlo y gỽr. Pỽy|bynnac vo
ỻỽgyr maỽr ar y yt. a chaffel ysgrybyl arnaỽ.
a mynnu o·honaỽ diuỽyn kỽbyl y gan yr ys+
grybyl hynny. Ny|s|dyly; namyn talu o ber+
chennaỽc yr ysgrybyl eu ỻỽgyr ỽrth y lỽ na
maỽr na bychan vo hynny. a hỽnnỽ a|dyly bot
yn un·ryỽ y deu dir yn diuỽyn ỻỽgyr. Sef y
dylyir y ouyn kynn kalan gaeaf. Pỽy bynnac
a symutto y yt y ar y sovyl hyt ar y gỽyndỽn.
a gỽneuthur y|das ar y gỽyndỽn; kyt ỻyckrer
yno ef. ny diwygyr. vn gyfreith yỽ ỻin a|vo o+
dieithyr gardeu a|r yt hỽnnỽ. Nyt oes vn dyn
herỽyd breint ny diwycco y lỽgyr. Ny dyly neb
odro yscrybyl blith ac ỽynt yn daly yr y vot
yn berchennaỽc arnadunt. nac vn mỽynant
o·honunt heb ganhat y deilat. Ny dyly y
deilyat keissyaỽ perchennaỽc yr ysgrybyl a
dalyo. ac ny dyly ynteu eu kelu ỽy. ac os kel
talet o|r bydant varỽ. 
T Ri an·hepkor brenhin ynt; y offeiryat y
ganu offeren idaỽ. ac y vendigaỽ y uỽyt.
ac ygnat ỻys y doosparth pob peth. a|e deulu
ỽrth y agheneu. Tri anhepkor gỽrda. y delyn.
a|e vryccan. a|e gaỻaỽr. Tri anhepkor taeaỽc;
y gafyn traet. a|e drotheu. a|e bentan. Tri|pheth
ny chyfran brenhin. a neb; sỽỻt. a hebaỽc. a ỻeidyr.