Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 16

Llyfr Iorwerth

16

o|r brenhin y wassanaethu o dri achaỽs. y dywe+
dir yn|y vreint. Sef achaỽs na|s|dyly y gan y cro+
essan; ỽrth dylyu rỽymaỽ y kebystyr a vo am
benn y varch a rodher idaỽ am y dỽy|geiỻ yn
mynet o|r ỻys. ac am yr achwysson hynny na
dylyant talu aryant y|r gỽastrodyon. Ef a|r
gỽastrodyon a dylyant yr ebolyon gỽyỻt a del
o draean anreith y|r brenhin. Ef a|dyly capaneu
glaỽ y brenhina|e gyfrỽyeu ỻiỽ eu prenn. a|e hen
frỽyneu dulys. a|e hen ysparduneu dulys. Ef a
dyly arwein arueu y brenhin. Ef a|dyly croen hyd
y gaeaf. a chroen buch yr haf y gan y distein y
wneuthur kebystreu. Ef a|dyly coesseu y gỽar+
thec a ladher yn|y gegin. Y naỽd yỽ hyt y par+
hao talym y march kyntaf yn|y ỻys. Ef a|dyly
dirỽy y gỽastrodyon ac eu kamlỽrỽ. ac amobyr
eu merchet. Ef a|dyly corneit o lynn y gan y brenhin.
ac araỻ y gan y vrenhines. a|r trydyd y gan y
distein. a|r rei hynny a|dylyant vot ar y|ankỽyn.
a seic o vỽyt. Y sarhaet yỽ chwe|bu a chweuge+
int aryant. Y werth yỽ chỽe|bu a chweugein
mu gan y ardrychafel. 
S Eithuet yỽ y gỽas ystaueỻ. Ef a|dyly y
dir yn ryd. a|e varch. a|e deir|gỽisc yn|y vlỽy+
dyn. Ef a|dyly cadỽ yr ystaueỻ a gỽneuthur
gỽely y brenhina gỽneuthur y negesseu y·rỽng y