Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – page 119

Llyfr Iorwerth

119

ac eu sarhaet. chwe|bu a chweugeint aryant.
gan eu hardrychafel Galanas Maer. a mab u+
chelỽr; kymeint a galanas deu o|r sỽydwyr. ac
ueỻy eu sarhaet. Galanas gỽr ar deulu; pede+
ir bu a phedwar ugein|mu. Y sarhaet yỽ; pedeir
bu a phedwar ugeint aryant gan y ardrychafel.
Galanas bonhedic canhỽynaỽl. ac aỻtut brenhin.
teir|bu a thri vgein|mu; eu sarhaet teir|bu a
thri ugeint aryant. Galanas aỻtut mab uch+
elỽr; hanner galanas aỻtut brenhinac ueỻy y
sarhaet. Galanas kaeth o|r ynys honn; punt.
os tramor vyd; chỽeugeint a phunt. Sarhaet
kaeth; deudec keinhaỽc. chỽech dros beis idaỽ.
a their dros laỽdyr. vn dros guryaneu. vn dros
gryman. vn dros raff. ac os yg|koet y byd; rodet
geinhaỽc y gryman y|r bỽyaỻ. O|r sarhaa kaeth
dyn ryd; ỻadher y ỻaỽ deheu idaỽ ony|s|pryn
y arglỽyd. Kymeint yỽ gỽerth ỻaỽ y kaeth;
a gỽerth ỻaỽ y brenhin. 
O |Naỽ affeith ỻedrat; kyntaf yỽ onad+
unt. menegi y ỻedrat a|dycker. Eil yỽ;
kyt·synnyaỽ a|r ỻedrat. Trydyd yỽ; rodi bỽ+
yỻỽr y|r ỻeidyr. Pedweryd yỽ; mynet yn|y
gyweithyas ac arwein y bỽyỻỽr. Pymhet yỽ;
mynet ygyt ac ef y dorri y ỻe y bo y ỻedrat
yndaỽ. Chỽechet yỽ; bot yn nodỽr a|e erbyn+