Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 31 – page 32r

Llyfr Blegywryd

32r

Tri chyfrỽch dirgel a dyly y brenhin y gaffel
heb y ygnat. gyt a|e effeirat. a chyt a|e wreic. a ch+
yt a|e vedyc. Teir nodwyd kyfreithaỽl yssyd;
notwyd gwenicyaỽl y vrenhines. A notwyd y
medyc y ỽniaỽ gỽelioed. A notwyd y pen kynyd
y ỽniaỽ y kỽn rỽygedic. Gwerth pop vn o|r rei hyn+
ny pedeir keinhaỽc kyfreith. Notwyd gỽreic kyỽ+
rein a·rall; keinhaỽc kyfreith a tal. Teir kyfrin +
ach yssyd well eu hadef noc eu kelu; brat arglỽyd
a|e golledeu. a chynllỽyn. A llad o dyn y tat. ot ad+
efir yghyfrinach. Tri aneueil vn troydaỽc yssyd;
march. a hebaỽc. a milgi. Y neb a ttorro troyt vn
o·honunt; talet y werth yn hollaỽl. Tri phren a
dyly pop adeilỽr maestir y gaffel y gan y neb pi+
eiffo y coet mynno y coydỽr na|uynho; nen·pren.
a dỽy nenfforch. Tri pheth ny thelir kyn coller
yn ranty; kyllell; a chledyf. a llaỽdỽr. Teir sar+
haet kelein ynt; pan yspeiler. pan ladher. a ph+
an ythyer hyny dygỽydo. Teir gỽarthrud kelein
ynt; gouyn pỽy a ladhd* hỽn. pieu yr elor hon.
pieu y bed newyd hỽn. Teir gauael nyt atuerir.
vn a dyccer dros letrat. ac vn ar vach ny chym+
hello. A thros alanas. Tri ryỽ tal yssyd y gỽynỽr;
geutỽng. neu atwerth. neu eturyt. Tri ymdillỽg