Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 31 – page 22v

Llyfr Blegywryd

22v

gyr bron braỽdỽr; yn|y lle y kymhellir yr am+
diffynnỽr y atteb. kanyt oes oet idaỽ yn|y gyf+
reith hon. Pan dangosso y cỽynỽr y haỽl. o+
nyt atteb yr amdiffynnỽr idau heb ohir; y cỽ+
ynỽr a dyly galỽ tyston a|thystu na wadỽys
y llall dim. Odyna aent y braỽtwyr  ar
neill tu am y dadyl honno. Ac anuonent deu+
ỽr at y cỽynỽr y ouyn idaỽ pỽy y tyston a en+
wis. a pheth a tystỽys udunt. Pan darffo hyn+
ny gouynent yr tyston. a|e hỽyntỽy a enwis
y cỽynỽr yn tyston. a pheth a tystỽys udunt.
heb amgen praỽf arnunt. kanyt oes aruer
o praỽf yn|y kyfreitheu hyn. Os y tyston a gef+
fir yn vn ar cỽynỽr am eu tystolyaeth. Tystet
y cỽynỽr eilweith y ereill hynny. Os tewi a|+
na yr amdiffynỽr; y tyston kyntaf a dylyant
tystu nat aeth yr amdiffynỽr yn eu herbyn.
os eu llyssu a|ỽna; tystent ỽynteu eu llyssu yn
an amser. Ac uelly o|r deu pỽnc trỽy tyston pro+
uadỽy yd eir yn|y erbyn ef. Os yr amdiffyn+
ỽr a gerda mod a uo gwell; dywedet ỽrth y
tyston. kyt as dyccych aỽch tysto·lyaeth ar
aỽch geir ny|s kedernheỽch ar aỽch llỽ. Elch+
wyl y bernir yr tyston ar eu llỽ kadarnhau