Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 31 – page 20v

Llyfr Blegywryd

20v

dic yn ỽr eglỽyssic rỽymedic ỽrth urdeu kyssegre+
dic; neu ỽrth greuyd neu glafỽr. neu uut neu yn+
uut. ny thal ac nyt erbynya dim dros alanas.
ny dylyir gỽneuthur dial ar vn o|r rei hynny.
dros alanas. Ac ny dylyant ỽynteu dial y neb
a lather. Ac ny ellir eu kymell o vn fford y talu
nac y erbynyaỽ dim dros alanas. Tri dygyn+
goll kenedyl ynt; vn yỽ dechreu o|welygord ta+
lu galanas dyn a lather ac na thalỽyt cỽbyl.
Ac am hynny llad vn o|r welygord honno. ny
thelir galanas hỽnnỽ. Ac nyt atuerir dim o|r a
talỽyt dros y kyntaf. Eil yỽ bot kyssỽyn·uab y
myỽn kenedyl heb y dỽyn heb y wadu. a llad
dyn o hỽnnỽ. talu yr alanas oll a uyd reit yr
genedyl honno drostaỽ. Ac os guadant guedy
hynny dygyngoll yỽ. Trydyd yỽ pan enllipper
guiryon am gelein ac na wnel iaỽn am hyn+
ny nam·yn tremyc. o|r lledir am hỽnnỽ ny the+
lir dim drostaỽ kyn bo guiryon. kany eill kene+
dyl guadu yn|y varỽ yr hyn ny wadaỽd ef yn|y
uywyt. Oer gỽymp galanas yỽ pan ladho
dyn dyn arall a dodi oet y wneuthur iaỽn dros+
taỽ; a|e lad ynteu o dyn o genedyl arall ny|s dy+
lyho; Oergỽymp galanas y gelwir hynny rac