Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 9r

Brut y Brenhinoedd

9r

1

yr ymadraw  hw  nnw llidiaw
a|orvc wrthi a|th  ebygv y|may
yr y|divrawt ef   y|dywedass  ̷+
ei Ac yna y|dwaw  t yntev wr+
thi|hi. kan tremygest i. dy|dat o|y
garv mihev a|th tremygas dithev
hyt na|cheffych dithev dim o|m k+
yvoeth inhev namyn a|gaffo dv
chwioryd eithr na|d·ywedaf i. na
rodwyf i|dydy y|wr ny hanffo o|r
ynys honn kanys merch ym wyt
Ac yn|dianhot yna y|rodes ef de+
vparth y|gyvoeth o|y dwy ver+
chet a|r dev wr a|dewis·assant yn
y gyvoeth a|hynny o|gynghor y
wyr·da. Sef y|gwyr y|rodet vdvnt
tywyssawc kernyw a|thywyssawc
yr|alban Ac yn|y lle wedy hynny
y|kiglev aganippus vrenhin ffreing
bot kordoilla yn|wedw ac yn|glot+
vawr o|gampev da a|ssynhwyrev
a|doethinep a|ffryt a|gosgeth a|th  ̷+
egwch. Ac|anvon kenadev a|orvc
aganippus o|y herchi. A|phan gigl+
ev lyr y|that y|genatwi honno
koffev a|orvc yntev y|geiriev hi
pan|bvassei y|merchet ereill a|llid  ̷+
yawc oed  wa yn|yr|amser hw  ̷+
nnw. A ef attep a|rodes llyr
y|r kennadev yna dywetvt y|ro  ̷+
dei ef y|vorwyn honno y|aganippus
yn|wreika idaw ac na rodei nep
ryw da  y t a|hi kanys o|y
dwy verchet ereill y|rodasei ka+
n mwyaf

2

vy|ngyvoeth  a|vwyf vyw ac  
y|bwyf varw adaw vdunt yll dwy
kwbl y kyvoeth. A|phan giglev
agannippus yr ymadrawd hwnnw
y|gan lyr y|rac dahet y|klaw+
ssei  t kampev yvo y ak 
et oed yd anvones yntev
yr eu kennadwri ar|lyr
y|veneg daw nat yr keiss
da y|gw  kaei ef namyn
yr keissiaw  r c vonhedic
o|welet  ev  iei
e|hvn y|ger w ut ohonei
a|vei etived ar|y|gyvoeth
gwedy ef Ac yna yn diannot
yd net kordoilla hyt
yn ffreing yn wreic y|a am lvs
vrenhin ve 
Ac ym pen ysbeit wedy hyny
gwannyev a|llosgv a|orvc  
ac ymdreiglaw yn|hen 
a|chyvodi a|orvc y|dev d 
yn|y erbyn a|goresgyn y|gyvo  ̷+
eth oll. Nyt amgen no|thyw+
ssawc kernyw a|thywyssawc
yr alban a|rrannv y kyvoeth
oll yn|dev hanner yrvngtyvnt
yll|dev. Ac yna o|vn gynghor
y|kawssant attal ev  elawn dy+
wyssawc yr alban  yr ygyt
ac ef a|devgein marchawc
wrth y|osgord y|ev gosymeith+
aw yn enw llyr ar vwyt dy 
a|meirch ac arvev. Ac y