Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 8v

Brut y Brenhinoedd

8v

1

 c eiryoet yn|yr ynys honn
Ac ygyt a|hynny ef a|orvc y|ryw
 y anrwyd idaw e|hvn y|br
o ede  A|thrwy y|gelvydyt
honno yd ehedawd yn|yr awyr
ac ef a syrthawd ar deml y|pol
l  yn llvndein ac yna y| gawd
v oryll  oll. ac yn|y deml
hono y|kladpwyt llyr o bleidvd
Ac yna yd|oet llyyr y vap
yntev yn vrenhin ac y|bv
yn g dychv y  ynys
honn  lyned A|r gwr
hwnn a|adeilawd dinas ar avon
ssorram a|r dinas a|elwit o|gy  ̷+
m er kaer lyrr. Ac  esn
 it le . Ac ny bv
etivet y|r gwr hwnw namyn
tri merchet. Sef oed henwev
 ynn  korouilla. Rogev
 A|mawr vewn y|karei
 erchet a|mwyaf y|karei
ef  y|verch ievaf idaw
a|phan wybv lyr y|vot yn nes h 
 ar  neint medylyw a|wna  ̷+
 yrvf awn  am|y|verchet
a th. Sef a|orvc provi pwy
vw v  y|karei val y|kaf+
fei ynt h honno y|rann
 o|r ky th ar gwr a|vyn  ̷+
  A|govyn a|orvc yn gyntaf

2

y|goronilla y|verch hynaf idaw
pa veint y|karei hi y|that
A|thynghv a|orvc honno y karei
hi y|that yn vwy no nef a|ph 
y|dayar ac no|y hen·eit e|hvn
Sef a|orvc llyr yna  kredv hynny
a|dywedut wrthi hith·ev kanys
velly y|may dy|garyat tithev ymi
ti|a|geffy y|gwr a|vych y|m|tyrnas|i
a|thrayan vyg|kyvoeth yn|gyn  ̷+
nysgayth gennyt. Ac wedy
hynny galw a|orvc ataw rogev
y verch a|govyn idi pa veint
y karei hi y|that Sef yd atebawd
hythev val yd atebawd y chwaer
a|thynghv llw mawr na allei
hi ar|y|thavot dywedut ueint
y|karei hi y|that Ac yna y
dwawt yntev y kaffei
hithev yr|eil gwr a|vynnei yn y
deyrnas ef a|r eil trayan o|y
gyvoeth. Ac yn olaf oll y
govynawd y|gordoilla y
verch yevaf adaw pa veint
y|karei hi y|that Sef a|orvc
hithev yn rith y|brovi ef dy+
wedut val hynn Arglwyd
dat eb hi y|may merch a|d+
dyweit karv y|that yn vwy
noc y|kaaro. Ac yssef yw meint
y|karaf y dydy arglwyd dat
nyt amgen val y|bo dy vedy+
ant a|th allu a|th yechyt a|th
dewred A|phan giglev y|that