Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 7r

Brut y Brenhinoedd

7r

1

sturan ymgyvarvot a|wn+
aeth a|bot brwydr galet ac
yna o|ergyt saeth y|llas. locius.
Ac yna yd|aeth gwendolev
y|medyant y|deyrnas yn|gref
grevlawn megis y|bv y|that
Ac yn|y lle y|peris bodi essyllt
a|y merch yn yr avon ac o| ̷+
yny allan y|gelwit yr avon
havren o|henw y|verch honno
Ac yna wedy llad. locrinus. y|bv
 endolev yn|gwledychv py  ̷+
mythec mlyned a|dec y bvasei
lorecuus A|phan wes* gwendolev
madawc y|m·ab yn|was prvd
doeth advwyn peris y|wnevthur.
yn|vrenhin ar|gyvoeth y|dat a|y
mynet hithev y|kernyw ar
gyvoeth y|that y ymborth. Ac
yn yr amser hwnnw yd oed sam+
uel broffwyt yn|gwledychv
yr indea. Ac yd oed silws ene+
as yn|yr|eidal Ac omyr 
yn t stethv kathlev yn eglur
vn yr vn amser hwnnw
Ac wedy vrdaw  n
vrenhin. gwreic a|vy| d
a|dev vap a|vv idaw o|honno
Nyt amgen m nhyt a|mael
a|devgein mlyned y bv vada
yn gw chv ygaredic gan
y gyv  hedw h.

2

Ac wedy marw m 
kyvodes anvhvndep yn 
y|dev vap am|y kyvoeth kanys
pob vn onadvnt a|vynhei kaffel
y|kyvoeth oll idaw e|hun. Ac ynr
sef mebyr o|ystryw gwneithur oet
y|ymdidan a|y vrawt a|gwneithur
bratwyr o|y lad Ac yr llad mael
ny|pheidiawd a|y grevlonder
yny beris llad kan myaf
dyledogyon  sac a|oed
arnaw ef y|ovyn racdw yn|y
dyyrnas y|arnaw Ac ef a|o 
peth a|oed waeth no hynny
yn erbyn duw peidiaw  a|y
wreic yd|oed idaw va 
ohonei. Ac efrawc oed y|henw
a|chyt a|wnei y 
yn erbyn dedyf duw  
chwelu yr anyan y 
y|nep. Ac val yd|oed  diw+
yrnawt yn hely  
 vn  des y e 
 a|orvc a  
glyn koetawc. Ac yna y|doeth
lluosogrwyd o|vleidyev am
y|benn yn gvnden wc
ac y|llawsant ef. Ac yn yr|am+
ser hwnnw yd oed saul yn
vrenhin y iud  Ac  
yn lacedonia marw  
Ac wedy  
vd