Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 6v

Brut y Brenhinoedd

6v

1

 o|r|tv assw. Ac yna
 a|orvc corieus. a|galw y|uei
th  A|drchavel y|kawr aryss  ̷+
  ac yn gyvlymaf ac  
 ne  ac ef y|benn  ed
 rec a|oed vwch benn
 o|ben y|garrec bwrw yr
anghenvil hwnnw a|orvc korieus
yny vyd yn|yssic dryllyev ar
 ved kerric a v onn
yn kochi gan y|waet Ac yr hynny
hyt hediw y|gelwir y|lle honno
llam  ll
Ac wedy darvot y britus. rannv
 ynys  yrwng y|wyr
 evr pob lle yn yr|ynys y
g  lle adas dewisseid ya
 daw yntev. Ac o|r diwed
 yny weles avon a|el
 o|bob
tv yh  yn  vbv
 wn idaw y  llat omas
A|phan vv barawt y|dinas y ge  ̷+
  tro newyd A|r henw hw
 a|vv ar|y|dinas hwnnw yny
 llud ap. beli y|wletychv
 wuw y|gasswlla+
wn vab beli y|gwr amladawd
ac vlcassar amerawdr|rvvein
Ac yna wedy kaffel o|lud y|vre  ̷+
nhinyeth y|katarnhaawd ef
y|dinas hwnw ac o| nw e|hvn

2

a|beris y|galw kaer lud ac  
h y y|bv yn s 
n nyaw  awt ac ef a  
henw tro newyd yav y|dinas
hwnw Ar gy nen hono a 
syon a|vv yryngthvnt kanys
gildas a|draythawd yn llw r ac
yn graff hynny
Ac yna wedy darvot y|britus
adeilat y|dinas hwnw gossot
pobl o|wyr e|hvn a|orvc yndaw
a|rodi kyvreithyev a|bren ev
vdvnt y ymgynal drwy  
Ac yn|yr|amser hwnnw yd o 
eli effeiryat yn|gwledychv
ymlaen pobl yr israel yn ivdea
Ac yn|yr amser hwnnw y 
ystav u yn|gaeth gan y|p 
wyssyon Ac yn yr amser hwnw
hevyt yd|oed yn|goressg 
ac yn|y gwledychv meib 
gwedy dihol meibion a  
ohonei. Ac yn|yr eidal yd 
yn|gwledychv silws  
oyd brenhin gwedy eneas  
wyn ewv  oed hwnnw
Ac yna gwedy darvot  
get  v  v  
sgv ygyt aywn  a|orvc a 
ta ohonei Sef y aw t 
ohonei a  enw y|tri vv  ok 
kamber Alla  Ac vn