Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 3v

Brut y Brenhinoedd

3v

1

sevyll rac y|vrann* ac yn dyw+
edut wrthaw val hynn
Britvs eb y|dwywes y|may
ynys o|r tv hwnt y ffreinc
a|mor o|bob tv idi yn|gayedic
a|chevri a|vv gynt yn|y chvan  ̷+
hedv.|Ac yr awr honn y|nay* yn
diffeith Ac adas yw yti ti a h
genedyl yr|ynys honno y|bress  ̷+
wylaw yndi yn|drgwydawl. A
honno a|vyd eil tro y|th etivedyon
ac yno y|genir brenhined o|th
lin di y|rei y|byd darystynge  ̷+
dic vdvnt amgylch y|dayar
Ac wedy gwelet ohonaw
y|weledicaeth honno drwy
deffroi y hvn a|phedrvsyaw am hynny
a|wnaeth kany wydyat pa
beth a|welsei ay peth y|gallei
gretv idaw ay peth ny|s ga  ̷+
llei ac yna galw a|orvc att+
aw y|getymdeithyon a|myn  ̷+
egi vdvnt hynny a|welsei Ac
yna y|kymerasant wyntev
dirvawr lewenyd yndvnt
ac yn|gyvlym mynet y|w
llonghev A|phan gawssant w  ̷+
ynt gyntaf vnyawn yd hw  ̷+
ylyasant yr|eigyawn y|gei  ̷+
ssiaw y|wlat a|vynagasei
y|dwyws idaw drwy y|hvn
Ac yna yn dianot drcha
val hwylyev a|orvgant a|ch  ̷+
rychv y|diffeith·vor. Ac wynt

2

a|vvant yna dec niev a|vv+
gennt yn hwylaw yny|dyvv+
vvant y|r|affric. Ac odyno
y doethant hyt ar alloryev
piliftewyssyon a|hyt yn llynn
yr helic Ac odyna yd|aethant
hyt y|rwng|rvsgan a|mynyde
araras. Ac yna y|bv ymlad
mawr arnadvnt gan|gen+
edl piratas a|gorvot a|orvc
britus. ar|y|rei hynny a|dwyn lla+
wer oc ev da y|r llongev. Ac
odyno yd|aethant dros avon
malif yny doethant hyt y  ̷+
m mawritan ac yna y|doe  ̷+
thant y|r tir ac ysbeilaw y
wlat oll|o|e da hyny vv lawn
ev llongev. Ac odyna yd| ̷+
ethant y|golovynev erkwlff
ac yna yd ymdangoses vd  ̷+
vnt y|morvorynyon a|dam+
gylchynv ev llonghev ac eb  ̷+
ythv ac ev sadi* oll.|Ac wedy
ev diang odyna doethant hyt
y|mor tyren ac yn agos y|hynny
y|kawssant pedeir kenedl o all  ̷+
dvdyon tro a|ffoaseint ygyt
at* antenor o dro. ac yn dyw  ̷+
ssawc aradvnt* yd|oed kormeus
gwr hynaws oed hwnnw a
chynghorwr da a|milwreid
o|nerth a|chryfder oed. Ac o+
d|ymdrechei vn o|r kevri
ac ef kyn|ebrwydet y|bwryei