Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 36r

Brut y Brenhinoedd

36r

1

kanys tidi gyntaf kynn no hynn
a|gymhelleist y|kenedloed a vydy  ̷+
nt yn deyrnassoed pell y|wrthyt
y|darostwng wrth dy|arglwydiae  ̷+
th di. Ac yr awr honn megis gwinllan
da vonhedic yd wytt tithev megis
ry ymchwelvt yn chverwed a|chith  ̷+
iwet hyt na elly di bellach amdif  ̷+
fin dy|wlat na|th wraged na|th vei  ̷+
bion o|law dy elynyon Ac am hyn  ̷+
ny trvan syberw genedl kymer
dy benyt ac edynebyd y|geir a| ̷+
weit yr arglwyd yn yr evenghyl
Pob teyrnas a|ranner ac a|wahan  ̷+
er  yndi e|hvn. A|wehenir ac a|di  ̷+
ffeithir yny syrthyo y|ty ar|i|gilid
Ac am hynny kanys ymlad ac anv  ̷+
hvndep y|giwdawt e|hvn a|mwc y
tervysc a|chyngorvynt a|dwyllws
dy vryt ti kanys dy syberwyt ti
ny mynhawd v·vydhaev y vn
brenhin. Am hynny yg y d ithv y kr+
vlonaf baganyeit yn distryw
dy|wlat ac yn|y divetha ta|vo byw
a|thi a|th etived hyt dyd brawt
kanys wynt a|vyd medyannvs
ar yr hynn gorev o|r ynys
Aac yna wedy darvot y|r ysg  ̷+
ymvnedic krelawn hwnnw
a|gwyr ffreinc ygyt ac ef a|m 
nw yr  ys ay llad ay dsg dr
 bwy goed megis y|dywet pw+
 vchot  odes ef y|rannorev
 yr saesson canyt a 
ny llovgv 

2

Ac yna y|bv dir yr atlibrin a|oed
y|r brytanyeit kiliaw ymylev yr
ynys tv a|chernyw ac y|r lle a|ewir
kymry. A|dwyn mynych grychev*
am benn ev gelynyon
Ac yn yr amser hwnnw pan weles
theon archesgob llvndein Ac arch  ̷+
esgb kaer efrawc yr eglwyssev
wedy ev distryw ar kwvennoed a|oed
yndvnt yn ev gwassanaethv SSef
a|orugant wyntev yna. kymryt
y kreiriev oll ac esgyrrn y|sseint oll
A|ffo ac wynt yn|vydydyn* yn|y lle
anyalaf a|gawssant ynerya rac
ovyn yr ysgymvnedickaf bobl
saesson. A|llawer onadvnt a|aeth hyt
yn llydaw kanyt oed yny dwya 
esgobawt vn eglwys heb darvot
y|divetha nyt amgen llvndein  
efrawc Ac yma  
ymadrawd hwnn. Ac  yw 
y|dechyrev yr ystoria
Ac yna trwy llawer o anvod  
kolles y|brytanyeit y vs h nn
a|y theilyngdawt. Ac y|g 
y|rann a|drigassei ganthvnt  
nyt adan  renhin  
dri krevlawn an 
ryngthvnt Ac  chaws  son 
goron nam  ystwng a|vv  v 
 tri brenhin a yny wy
 yndv  a  em ac ar brytanet
Ac yn yr amser hwnnw  
an  venes girydel bab