Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 30r

Brut y Brenhinoedd

30r

1

ac y|enkil pan vei iawn. Ac am hyn  ̷+
ny yd|oedynt yn llad llawer o|r br  ̷+
tanyeit Ac yna pan weles boso  
ryt ychen|hynny. Galw a|oruc attaw
o|r gwyr glewaf a|dewraf niver da
A|dywedut wrthunt val hynn. A vn  ̷+
byn deulu hep ef kanys heb wybot
y. arthur. y|dechreuassam ni hynn reit yw
ynn ymoglyt rac yn digwydaw yn
yr rann waethaf o|r ymlad canys o|di  ̷+
gwydwn kollet a|gwarthaet a|chewilid
yw hynny y|n arglwyd ac y|n·inheu
Ac am hynny wyrda ymogynanwn o
ffynnyant a|glewder. Ac ymogelwn rac
an|tynghetven gewilydyus. A nessawn
yn wrawl dvhvn ar petrius y|geissaw
y|daly neu y|lad. Ac yn diannot dvhvn
o annoc boso kyrchv yny dyvvant
y|r lle yd oed peterius Ac ymavel a|oruc
boso ac ef a|y dynnv y|r llawr. Ac ym  ̷+
penntrrv a|wnaeth gwyr rvvein a|r br  ̷+
tanyeit yna. Y|neill bleit onadvnt
yn keissyaw diffryt petreius ar llall
yn mynnv y lad neu y|garcharv
Ac yna y|bv galet y|kyvrang ac yna
yd atnabydit pwy oreu a|digonei
a|ffob ryw arveu. Ac o|r diwed y brt  ̷+
anyeit a|duc petreius yng|karchar
hyt ym perved keternit ev gwyr o|hv
Ac yna o|newyd mynet y|ymffust a
gwyr rvvein wedy daly ev tywyssawc
Ac ev kymhell y|ffo ar ny|s lladassant
ac ar ny bv wiw eu daly onadunt
Ac o|r diwed ymchwelu a|orugant
ar ev ketymeithion a|chymryt v

2

a|vynnassant o|ysbeil gwyr rvvein a|dyuot
yn|yd oed. arthur. a|mengi idaw kwbyl oc
eu damwin*. A|llawen vv gan. arthur. hynny
a da canys yn|y absen y|gwnathoedit
Ac yna y|gorchymynnawd. arthur. y|vetwyr
y|benn trullyat a|chatwr yarll kernyw
a|deu dywyssawc ereill gyt ac wynt
mynet y anvon y|karcharoryon baris
rac kyhwrd gwyr rvvein ac wynt
ar y|fford y|weithur kam vdvnt
yny elynyt y|vewn kastell paris oc
ev gwarchadw wynt yno
Ac|yna pan wybv wyr rvvein
hynny y|peris yr amerawdyr ethol
pymtheng mil o|wyr arvawc ac
ev gellwng nos o|r blaen y|ragot
y|karcharoryon y|geissaw eu rydhaev
Ac ym blein y|ninver* hwnnw yd
ellynghwyt vlteius senedwr a|chadell
a quintus a canritus ac eu ander. brenhin
siria. a|setorius. brenhin. libia. A|chervet
a|orugant yny g ssant le adas
y|aros ev  karcharoryon
A|thranoeth y bore y kychwnnawd y
brytanyeit parth a|pharis a|r carch  ̷+
aroryon ganthunt. A ffan deuant
y|r lle yd|oed y|pyt vdvnt. Yn diannot
y kyuodes gwyr rvvein vdvnt ac
ev gwssgaru. Ac yn|y lle yn duhvn
gynghorus ymrannv a|orugant
nyt amgen rei wrth y karcharoryon
ac ereill y|ymlad ac ev gelynyon
Ac y|warchadw y|karcharoryon y
rodet betwyr a|riseret. Ac ym blaen
y bydinoed yd aeth y|ymllad katwr