Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 2r

Brut y Brenhinoedd

2r

1

kanys pa beth bynnac a|arch  ̷+
eint wy idaw ef tra|vei y
gharchar ef a|y rodei yr kaf+
fel rydit. Ac yn|ev kynghor
y|dywetasant amravelyon
ymadrodyon ac amravel
kynghorev yny digyawd
britus. Ac yna y|dwot member
wrth vritus ay kynghor wrda
eb ef vy|nghor*.|i yw erchi os
keffwch. nyt amgen no|cheisi  ̷+
aw kenat drwy vod y|vynet
ymeith o|derv·ynev groec val
y|bo hedwch y|wch etivedyon
kany ellwch chwi nac ywch
etived ymgynal ar dir groec
yn dielynyeth hyd dyd brawt
o|r|dyd doe allan kanyt oes
vn lle dros wynep groec ny
bo kenedyl agos o|waet y|r
niver a|ladassawch chwi|doe
Ac o|byd   brwydr ywch
bellach a   wynt ev niv  ̷+
er wynt   a|amlhaa a|r
e niwch chwithev a|leihaa. Ac
am hynny y kynghoraf i y+
wch chwi kymrvt y|verch
hynaf  y|bantrasus vrenhin
groec honn a|elwir vnogen
yn wreica y|n tywyssawc Ac
ygyt a|hynny dogyned o|lonev
da diogel a|dogyn o|evr ac

2

aryant a|gwin a|gwenith
ac olew a|phob da o|r a|vei reit
vdvnt wrthaw ba|fford byn  ̷+
ac y|kerdynt ac os hynny a|ga  ̷+
ffwn drwy vod pantrasus kym  ̷+
erwn genhyat y|vynet y|r
lle yn troud duw y|bresswylyaw
gan hedwch kynghor membyr
A ffan darvv y|vembyr
yr ymadrawd hwnnw
bod·lawawn vv bawb o|r niver.
y|r kynghor. Ac yn|y lle y|dvc  ̷+
pwyt pantrassvs yny vv yn
ev kymherved a|gosot kat+
eir vchel adanaw a|dywedut.
wrthaw val hynn ony wnelei
hynn a|archerint* idaw yna y
lledeint y|benn yn|dianot|Sef
val yd|atebawd yntev yna
Kanys kythrawl dwywev
am rodassant i vi ac anti  ̷+
gonus vn|mrawt ac anakletus
yn ketdymdeith y|rwng y+
wch dwylaw chwi ac yn|ywch
medyant. dir yw ym wne+
vthvr yr hynn a|vynoch rac
tervynv ar|vy|mvched kanyt
oes y|dyn dim a|vo gwerth  ̷+
vorach no|y vvched a|chvt
boet gwrthwynep genyf
i rodi vy|merch |
y|r gwas ievang klotvawr