Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 29r

Brut y Brenhinoedd

29r

1

dal y|deulin. Ac y|gyflym wychyr dy+
rut ymlithyaw a|oruc. arthur. y|ganthaw
ac yn|greulawngryf ehwybyrdrut
kuraw yr anghenvil hwnnw a|chalet  ̷+
vwlch a|oruc. arthur. Ac ny orffwyssawd
yny gauas gossot kaletwlch yng  ̷+
warth f y|benn o|y holl nerth yny
vyd h  yr emennyd. Ac yny dodes y
kawr l f vawr athrugar. A|ffan di+
gwydawd nyt oed lei y|gwymp
noc vn derwen pan y|bwryei wy  ̷+
nt mawr. A chwerthin a|oruc. arthur.
yna. ac erchi y|vetwyr torri y|benn
a|y rodi ar vn o|r ysweinyeit o|y
dywyn o|y dangos y|r llu yn|anryved  ̷+
awt Ac yna y|dwawt. arthur. na cha+
wssei erioet yr eil gwr kyffelyb y
nerth y|hwnnw yr pan vvassei yn
eryri yn ymlad a ritta gawr o
achaws y|bilis. Nyt amgen no
gwneithur o ritta pilis o grwyn
baryfeu brenhined. Ac am vot. arthur.
yn bennaf o|r brenhined y|gadawd
ritta lle baryf. arthur. yn vchaf ar
y|bilis. Ac erchi y|arthur e|hvn blin  ̷+
gyaw y|varyf. Ac ony wynei. arthur.
hynny dyvot y ymlad a ritta A|r
nep a|orffei onadvnt kymerei
y|bilis a|baryf y|llall. Ac yn yr
ymlad hwnnw y|gorvv. arthur. hef+
yt ac y|kauas y|bilis. A ffan dar+
vv y arthur. llad y pryf hwnnw am
yr eil wylva o|r nos y doeth o|y

2

bebyll ar penn gan yswein idaw
o|y dangos yn ryvedawt. A|ryved
vv gan bawb o|r a|y gweles. A|thristaeu
yn vawr a|oruc hywel am golli elen
y nith Ac ar y|mynyd y|rodet yn hen+
w o|hynny allan bed elen
Ac odyna y|kerdassant ef a|v lv
hyt yn dinas angustimin kanys
yno y|tebygei dyuot yr amerawdr
Ac wedy dyuot drwy yr|avon wenn
y|menegit idaw vot yr amerawdyr
wedy lluestu agos yno a|thorretlu
gyt ac ef. Ac nyt argyssyrawd. arthur.
yr hynny namyn lluestu y|lle yd|oed
ar lann yr avon. A|grrv yn gennadev
ar yr amerawdr Gwalchmei
vab gwyar. A Bosso o|ryt ychen A
gereint carnwys. Y|erchi y|r amer+
awdyr adaw ffreing. Neu vot yn
barawt trannoeth y|rodi kat ar
vaes Ac yna enynhv o lewenyd
a|orugant holl yeuenctit llys arthur.
o debygu kaffel kyhwrd a|gwyr
rvvein. Ac annoc a|orugant ar
walchmei wneithur y|ryw wrth+
gassed yn llys yr amerawdyr
Ac yna yn diannot yd|aeth y ken  ̷+
nadeu y|lys yr amerawdyr Ac
erchi a|orugant idaw y|gan. arthur.
adaw tervyneu ffreinc neu rodi
kat ar vaes y|arthur. drannoeth. Ac yno
y|dyvawt yr amerawd  na
dlyei ef vynet o|ffreinc namyn