Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 26v

Brut y Brenhinoedd

26v

1

inheu gynt a|oresgynnassant
rvvein. Nyt amgen beli a bran
meibion dyvynwal moel mv  ̷+
t. Ac wynt a|oresgynnassant
rvvein ac a|dvgant vgeint
gwystl o|dledogyon rvvein
Ac a|vedassant rvvein drwy hir
o amser Ac wedy hynny kvst  ̷+
enin vab elen a|maxen wl  ̷+
edic a|vvant amerodron yn
rvvein pob vn wedy i|gilid o  ̷+
 nadvnt. A|m kereint
 y|gwyr hynny
 nt vrenhined
 ynys. brydein. Ac
 gynnant rv  ̷
 c ar gwladed
 gynneis i. nyt
 f i. vdvnt wy ka  ̷+
nyt ymrysonassant
a|mi pan y|goregyneis. i. y
gwladoed hynny
A ffan darvv y. arthur. tervnv
ar|yr ymadrawd hwnnw
vd erchis hywel vab ymyr
llydaw y warandaw yntev
llyma val y|dwawt ef yna
 w gwir heb ef pei dywe  ̷+
  vn ohonam y|barab  ̷+
  gynghor ar neilltv
 al ar hynn
 wydet  arglwyd

2

kanys o|bruder a|deiethinep*
anyanawl a|dullyan ac o|gal+
lon doeth a|geir kywir ffrw+
ythlawn y|gan·mawl y|medwl
a|gweithraet gadarn y|gan
hebrwng y|geir a|r kywyt
yn diannot gwneler dy gyng  ̷+
hor di arglwyd am vynet
rvvein y|holi ac y|amdiffin dy
hen dylyet kany methawd
hynt ytt eiryoet arglwyd
Ac ymbellaf yw methv honn
kanys gwyr rvvein a|dechrevas  ̷+
ssant holi hawl gam a|ninhev
yssyd drwy nerth duw yn
mynnv y|amdiffin yn yawn
A ssibilla a|darogannawd y
trydyd. brenhiny|gymry a|hwn+
nw a|orvyd. A llyma henweu
y|tri beli vab dyvynwal a
chvstenin vab elen a|thithev
arglwyd. Ac am hynny ar  ̷+
glwyd bryssya di y|th hynt
kanyt oes ygyt a|thi vn gwr
a|ochelo angheu a|gweliev
anghevawl yn dy|drchavel
di yn amerawdyr. Ac yn bor+
th y|r neges honno mi a|rod+
af deng mil o varchogyon
Ac yna wedy tervynv o|hy  ̷+
wel ar hynny y|kyvodes
arawn vap kynvarch y|vyny