Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 20r

Brut y Brenhinoedd

20r

1

Ac am hynny y|delus yr holl gyvo  ̷+
eth ovyn mawr kanys chwedleu
mynych a|geffynt y|wrth germania
eu bot yn paratoi llynghes y|dyuot
am benn ynys. brydein. A gwir vv hyn+
ny wynt a|doethant ynys. brydein. y|r
alban y|r tir a|dechrev anreithyaw
y|wlat a|y llosgi. Ac y lev vap kyn  ̷+
varch y|gorchymynnesit y|mynet y+
mlaen y|llu y|ymlad a|r ssaesson. ka  ̷+
nys rac daet gwr oed leu y brenhin
a|rodassei y|verch idaw yn wreicka
Ssef kyvryw wr oed lev vab kyn  ̷+
varch tec oed a bonhedic a|hael a
doeth a|charv gwiryoned a|wnei
ac ystwng y kelwyd. Ac yna kynnal
ymlad yn erbyn y|saesson yn llaw  ̷+
er o|vrwydyrev a|oruc llev ac yn
vynych y|bydei hytraf y|saesson
Ac velly y bvant heb dervyn yny
vv agos y|r ynys a|rewiniaw a| ̷+
enegi hynny a|wnethpwyt y|vthr
nat ytoed yr yarll y|gallu ystw+
ng y saesseon twyllwyr
Ac yna pan wybv vthyr hynny
yn dihev llidiaw yn vwy no m  ̷+
esur a|oruc val na|s|tiodevei y heint
A pheri dyvynnv attaw yno kwbl
o|y wyr·da y|gymryt kynghor
ac y|ymliw ac|wynt ac ev lles  ̷+
ged. Ac y|rwng llit a|dic wrth
y|wyr ef a|beris gwneithur gelor
idaw. ac ar honno peri y|dwyn ym
blaen y|llu yr y|vot yn glaf. Ac ny
allei ytev o|nep ystvm o|r byt

2

ony|s dygit ar elor. Ac yna y|par  ̷+
atoet gelor idaw erbyn y|dyd
tervynedic yd oed oet brwydyr
Ac yna yd aethant ac ef a|r
elor hyt y|dinas a|elwit verol  ̷+
an. Ac yno yd oedynt y|saesson
brawyr yn llad ac yn llosc A ffan
gigleu ocva ac ossa vot y|brenhin
velly chwerthin a|gwtwar a|or  ̷+
ugant amdanaw a|y gellweiryaw
o eiryev divrodedic a|y alw yn hanner
marw. A|mynet a|oruc y|saesson
y|r dinas hwnnw y|mewn. Ac o|r
ryvic a balchder a|divrawt ar
vthyr a|y llu adaw pyrth y|
y |dinas yn egoret A ffan giglev
vthyr hynny erchi a|oruc yntev.
mynet y|mewn yn|ev hol wynt
a|damglchynv y|dinas yn dvhvn
wrawl. A|gwneithur aerva vawr
o bob parth ac ny ffeidyassant
yny wahanawd y|nos wynt. a|thr+
anoeth pan ymdangosses y|dyd
dyvot a|oruc y saesson allan o|r
gaer a|chynnal brwydyr yn erbyn
y|brytanyeit ym pell o|r dyd. Ac esioes
o|r diwed y gorvv y|brytanyeit a|llad
ocva ac ossa a|chymell ev gwedillyon.
ar ffo yn waradwydus llad ocva ac ossa
Ac yna y·mogynnav a|oruc vthyr
ac ymdroi e hvn ar yr elor ac ny
allei gynt namyn val y troit Ac
ef a|gyvodes yn|y eiste o|lewenyd
a|dywedut drwy chwerthin yr
ymadrawd hwnn wrth y wyr