Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 1v

Brut y Brenhinoedd

1v

1

yd aeth ygyt ac ef kwbl o|r|holl
wersylltyev ac o|r gwylwyr hyt
y|lle y|gwnathoed ef oet a britus
Ac yna yn|gyvylym y|dechrev  ̷+
awd britus. ev divetha gymeint
hvn. ac yn diannot kerdet yn
dawel ac yn|distaw yny dyvv  ̷+
ant o|bob parth y|r llu val y|llv  ̷+
nyassant oc ev hystryw.|Sef
yd oed yn arwyd y|ryngthvnt
kyn kyvlavanv o|vr|vn onad  ̷+
vnt kanv korn britus. pan ergyt  ̷+
yei. vritus. y|drws pebyll y|brenhin
ac o|hynny allan gwneli bawb
a|allei orev pan orvv britusa|roec
Ac yna wedy dyvot. britus.
y|drws pebyll pantrasus yn
dianot kanv korn a|beris. britus.
ac|yn|gyvlym wychr chwana  ̷+
wc dechrev kyvogi y|kysyad  ̷+
vryan a|thrwy anghevawl d  ̷+
yrnodyev ev divetha a|chan
gwynvan y|rei lladedic y|myn+
et y|aneghev deffroi y|rei tr+
ychyon kysgadvryeit a|oed  ̷+
ynt vyw ac|vegis deveit y  ̷+
m plyth bleidiev yd harhoeint
arnadvn ev hangev kanyt
oed vdvnt fford o|r byt nac
y ffo na chaffel onadvnt gw+
isgaw dim oc ev harvev ac
  ethpwyt
  w ony

2

bei ymbell vn a|vei arvev a+
mdanaw a|r|hwnn a|vei velly
onadvnt briwo ac yssig
a|wneint yn|keissaw fo gan
dywyllwc y|nos a|dryket y
fford ac amlet y keric. A|phan
wybv y|gwyr o|r kastell dyvot
britus. yno a|y allv dyvot allan
a|orvgant wyntev a|devdy+
blygyv ayrva onadvnt ac
wedy dyvot. britus. y|r|pebll peri
daly y|brenhin a|orvc a|y rwym  ̷+
aw o|debygv bot yn|well ydaw
hynny no|y lad. A|r nos honno a
drevlywyt yn|divetha kwbl
o|r bobl honno a|phan welsant
wrth liw y|dyd yr|ayrva a|w+
nathoedynt llawen vv hynny
gan. vritus. a|y niver a|ranv ev
da a|wnaethpwyt y bawb val
y|raglydeint a|mynet a|orvc
britus a|r brenhin. y|r|kastell.|Ac yna
katarnhev y kastell a|orvc. britus.
o|newyd a|fferi kladv y|kalaned
ac odyna ymgynvllaw a|orvc
llu. britus. ygyt. A|thrwy dirvawr
o|lewenyd yd aeth. britus. a|y lv hyt
yn|y lle yd|oed ev hanhedev yn|y
diffeith ac ev hengved
Ac yna y|gelwis. britus. attw
y|orevgwy   oll gym  ̷+
ryt kynghor a  an pan  ̷+
trasus vrenhn groec