Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 19v

Brut y Brenhinoedd

19v

1

a|vynny di reit yw yt arver
o|gelvydyt newyd. Nyt amgen
no rodi drech gwrleis arnat. i.
A|rodi ar wlffin drech Ivrdan
o|dindagol annwyl y|wrleis yarll
yw hwnnw. A|minhev a|gymeraf
drech brythael arnaf annwyl
was y|wrleis. A|mi a|wnaf nat
edyrycho dyn o|r byt arnam
yn tri a|wyppo a na bo gwrleis a|y
dev annwyl vyddom ni. A ffan
darvv vdvnt ym·rithiaw yn|y
ffurf honno mynet a|orugant
hyt ym porth y|kastell dindagol
pryt kyflychwr. a|menegi y|r
porthawr vot gwrleis yn|y por  ̷+
th. Ac yn|diannot egori y|porth
a|wnathbwyt ac ev gellwng
y mewn ac ar hynt mynet y|gys  ̷+
gv a|oruc ef ac eigyr ac ymrodi
a|ovc* y|damvnet y gorff yn|y
ffalstrech honno drwy eiryev
twyllodrus dechymygedic a|dy  ̷+
wedut idi y|may yn lledrat y+
d|adoed ef o|r kastell ac na allei
ef yr dim o|r byt na delei y|ym  ̷+
welet ac eigyr ac ny oruc hihi
namyn kredu hynny oll. A|r nos
honno y kavas hi veichiogi. Ac
arthur vv hwnnw a|chadarnaf
gwr vv ef o|r gwyr.
A ffan wybvwyt nat ydoed 
vthyr ygyt a|y lu. ssef a|oru  ̷+
gant wyntev ymlad a|r ty ac
a|r gaer yn angynhorvs yny

2

yny vv reit y|wrleis dyuot a 
a|rodi brywdyr vdvnt ac yn|y
lle y|llas gwrleis yn yssic vr 
a|gwasgarv y|wyr a|chaffel y
kastell a|chwbyl o|y da. Ac yd
oed vthyr yn|eiste ygyt ac
eigyr val na wydyat nep ryw
dyn o|r byt na bei wrleis vei
ef. A ffan gigleu vthyr y dam+
wein hwnnw ssef a|oruc ynteu
chwerthin a|dywedvt wrth
eigyr. ny|m llas. i. etywa argl  ̷+
wydes a|rodi kvssanev idi a|m+
ivi a|af y|edrych pa am·kan o|m
gwyr. i. a|diengis a|dolur yw gen+
nyf i. ev kolli wynt Ac yna
yd aeth vthyr ymeith odyno
a|dyvot ar y|lu yn|y rith e|hvn
a|drwc vv ganythaw lad gwr  ̷+
leis o|beth. a|da o|beth vv ganyth+
aw o|beth arall. Nyt amgen
noc amgaffel eigyr yn llonyd
digynvyl. Ac odyna yn|diargol
y kymerth ef eigyr ar gyhoed
Ac y|bv idaw mab a|merch oho  ̷+
nei. nyt amgen noc arthur
vab vchyr ac anna y chwaer
Ac ym penn talym o ysbeit
wedy hynny y|klevychawd
y brenhin o|orthrwm heint a|hir
o|amser y|bv yn|glaf yny yttoed
yn hir gan y|gwyr a|yttoedynt
yn gwarchadw ocva ac ossa
Ac am hynny wynt a|y gollyng+
assant yn ryd y|vynet germania