Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 19r

Brut y Brenhinoedd

19r

1

tynnv y|olwc y|wrthi namyn
anvon idi pob ryw; anrec ol|yn
yn ol a|r gwirodev gwin da yn|y
golvyrchev evreit ac anvon ge  ̷+
iryev ymwys yn|vynych yny
atnabv wrleis hynny yn diar+
gel Ac yn|y lle llidiaw a|oruc
gwrleis ac yn diannot adaw y
llys heb gannyat rac ovyn 
am y|wreic. A|ffan gigle vthyr
hynny lidiaw* yn vawr a|oruc
yntev am|adaw y|lys heb y|ge  ̷+
nnyat Ac anvon kennat yn|y
ol a|oruc vthyr y|erchi ymchw  ̷+
elut draygevyn y|wneithvr
yawn y|r brenhin. am adaw y|lys
heb y|gennat. kanys vn o|r
sarehedev mwhaf gan.|vrenhin
oed honno. ac nyt ymchwelei
wrleis. Ac wedy nat ymchwel  ̷+
ei llidiaw a|oruc vthyr a|thy  ̷+
nghv idaw wrth y|dryded ge  ̷+
nnat onyt ymchwelei yd
anreithei kwbyl o|y gyvoeth
o|dan a|hayarn. Ac nyt ym  ̷+
chwelawd gwrleis yr y|bygw  ̷+
th hwnnw mwy no|chynt
Ac yna yn|diannot|lluydaw
a|orvc vthyr am benn ky  ̷+
voeth gwrleis a|derev llad
a|llosc arnaw. ssef  a|oruc
gwrleis yna kanyt oed idaw
o|niver val y|gallei aros v  ̷+
thyr ar|vaes katarnhaev

2

y|gestyll a|rodi y|wreic yn|y kastell
katarnaf a|oed idaw. nyt amgen
no chastell dindagol a|oed ar llann
mor rac ovyn amdanei hi. Ac yn  ̷+
teu e|hvn a|aeth y|gastell a|elwit
kastell dimlot rac ev kaffel yll deu
yn yr vn kastell. Sef a|oruc vthyr
pan gigleu hynny mynet yn|diannot
parth a|r kastell yd oed gwrleis yn+
daw ac ymrannv yn|y gylch val
na chaffaei nep dyuot ohonaw
na mynet idaw namyn a|dienydynt
wy yn diannot. Ac velly y|bvant
wyth nos. Ac yna galw a|oruc vthyr
attaw wlffin o ryt garadawc
ketymdeith; idaw a|chyt·varchawc
a|mynegi idaw y|vedwl a|y ovet oll
am eigyr kanyt oed idaw vn bywyt
llonyd nac vn einyoes ony ff affe li
ev|lenwi y|damvnet am eigeyr A
govyn kynghor y|wlffin. Ac yna
y|dwawt wlffin a|oruc arglwyd e 
ef rac katarnet y|kastell ym 
eigyr yndaw ny thygya o|get ir
nac o|gamhwri dyvot idaw vyth
kanys ar benn karrec yny ymo  v 
A|thri marchawc a|y gwercheidw rac
yr holl vyt kanyt oed fford yd|elit
idaw namyn vn a|r|vn honno tri
marchawc a|y gwarchatwei. A|mivi
arglwyd eb·yr wlffin a|gynghorwn
ytty dyvynnv merdin. attat. A|hyn+
ny a|oruc vthyr a|dywedut wrth 
am eiger Ie heb·y merdin os hynny