Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 18v

Brut y Brenhinoedd

18v

1

dyvvant gaer efrawc. A|ffan y+
toedynt yn dechrev ymlad a|r
dinas hwnnw yd aeth vthyr
a|y allu yno a|rodi brwydyr
vdvnt a|gorvot a|oruc y|saesson
ac ymlit y|brytanyeit a|orugant
tra vv y|dyd yny doethant y|r
lle a|elwit mynyd damen. A|lle
vchel katarn oed hwnnw a|cher  ̷+
ic yn amyl a|r nos honno y bv
y|brytanyeit yno. Ac yna yd aeth
vthyr y|gymryt kynghor ef
a|y wyrda Ac yn|y kynghor hwn  ̷+
nw y|kavades gwrleis yarll a
dywedut val hynn. Arglwyd
heb ef gorev kynghor yw ynn
kanys llei yw yn niver ni no|r
eidvnt wy tra vo tywyll y|nos
awn yn dilesc duhvn am benn
ev pebyllyev ac ymladwn ac w  ̷+
ynt. Ac yn diannot yd aethant
am benn y|saesson. Ac|ev harga+
nvot o|r gwylwyr. ac ymgyvo  ̷+
di a|orvgant a|gwisgaw amda  ̷+
nadvnt tra gawssant o|enkyt
Ac yn dvhvn ev kyrchv a|orvc
y|brytanyeit ac ev kymhell y|ffo
ar ny las onadvnt a|dal y ocva
ac ossa y|gevynderw a|gwass  ̷+
garv y|lleill oll o|le y|le
Ac odyna gwedy y|vvdygoly  ̷+
eth honno yd aeth y|brenhin
hyt yng|kaer alklut A|damg  ̷+
 yny kwbyl o|y gyvoeth a|oruc
a|chadarnhaev y|kyvreithev da

2

diorthrwm a|beris ympob lle o|y
holl gyvoeth val na|s|gorvc brenhin
eiryoet kynn noc ef kyvreithev
kystal yny ovynhawd pawb
dros wynep y|deyrnas o|wneithur
kammev rac trymet y|dialei
vthyr gwneithur kam. Ac
wedy darvot y|vthyr gwastat+
aeu kwbyl o|y deyrnas yd aeth
hyt yn llvndein. ac yno y|peris
karcharv ocva ac ossa. Ac yna
y|kauas vthyr yn|y gynghor
darparv gwled erbyn gwylua
y|passc. A|gwahawd ataw y|r wled
honno a|beris holl yeirll yny*. brydein
a|y holl varwnyeit a|holl var+
chogyon vrdawl hytt yn llvn  ̷+
dein. Ac wedy ev dyvot yno
ev harvoll a|oruc vthyr vdv  ̷+
nt yn anrydedus. pawb ona+
dvnt val y|raglydynt ac
ev gwraged ygyt ac wynt
a|dadoed y|r dyvyn hwnnw
A|threvlyaw y|wled a|orugant
drwy llewenyd a|chyssondep
ac esmwythder a|didanwch o
gerdev odidawc. Ac yno y+
d|adoed gwrleis yarll kernyw
ac eigyr verch anlawd wledic
y|wreic Ac nyt oed yn|yr am  ̷+
ser hwnnw yn ynys. brydein. na
gwreic na morwyn kymryt
a|hi. Sef a|oruc y brenhin edrych
yn graff ac yn vynych ar y
wreic honno hyt na hanbwyllei