Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 16v

Brut y Brenhinoedd

16v

1

o|bob ryw da ymblaen nep
o|holl ynys brytein o|gyvarwssev
mawr ac eu hanr  ydedu|o
vwyt a|diawt yny   ytoed y
kann wr hynn  yn moli
gortheyrn yn vwy   no|r bre ̷+
hin ac yn kanv ar hyt y|str  ̷+
rydoed a|dinassoed y|fford
y|kerydynt gortheyrn yssyd
deilwng idaw vot yn vrenhin
ac nyt yr atvanach Ac am
hynny y|mwyhaei   ortheyrn
eu rodyon ac yd   angwan  ̷+
egei an·ryded vdvnt. A|ffan
oedynt vodylon·af wynt
y|ortheyrn ev m·edwi nosw  ̷+
eith a|oruc ef vdvnt Ac|we  ̷+
dy gwybot o|orthey  rn
bot yn digawn ev   
medwet y|dwawt wrythvnt
val hynn. Myvi heb ef a|af
o|ynys brydein ymeth y|geissiaw
mwy o|gyvot   noc yss+
yd ym yma a   yn yach
ywchwi wyr da   anyt o  ̷+
es ym yma val y|gallwyf ky  ̷+
nal ygyt a|mi yr eil vgeint
m aw. A chyrchu y|lety y  ̷+
 thrist o|dwyll ac ystryw
Ssef a|oruc y|ffichdieit yna trista  ̷+
ev a|thebygv y|may o|brvder y
dywedassei ortheyyrn yr ymadr  ̷+
awd hwnnw wrthvnt A|dywed  ̷+
ut o|bob vn on·adunt wrth y
gilid paham y|gadw   vr

2

at vanach yn vyw na|s lladwn
ac wedy hynny gortheyrn a|vydei
vrenhin ac idaw y|gwedei y|vrenhinyeth
Ac yna yn dianot kyuodi a|or+
vgant a|dyvot hyt yn|y·sta  ̷+
uell gonstans. ac yn gyflym llad
y|benn a dwyn y|penn ganthvnt
y|ystavell ortheyrn a|y dodi rac
y vronn Sef a|oruc gortheyrn yna
kyfwylaw a|daly tristyt ac ny
bvassei lawenach y|gallon eiryo  ̷+
et noc yd|oed yna. Ac yn|y lle
galw attaw llawer o|wyr llvndein
kanys yno y|lledessit y brenhin ac
erchi vdunt daly  bratwyr tw  ̷+
yllwyr rac gwneithur onadvnt
yr eil gyflavan gyt a|llad y|bre ̷+
hin. A|rei a|dywedei yna y|may
o|dwyll gortheyrn y|llas Constans
ereill a|dywedei nat ef A|ffan dar+
vv y|dawem hwnnw ssef a|oruc
tatmaethev y|dev vab ereill
emreis ac vthr ffo ac wynt
hyt yn llydaw rac ovyn y
damwein a|darvv y Constans  
brawt o|vrat a|thwyll gorthus
Ac yn yr amser hwnnw yd oed
yn vrenhin yn llydaw ymyr a|r
gwr hwnnw a|vv lawen wrthv+
nt ac a|y magawd yn anryde+
dus l* val|y|dyleint oc ev bo+
ned ac ev breint gorthey 
Ac yna pan weles gortheyr 
v|damwein hwnnw velly
kymryt y|vrenhinveth a|oruc