Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 14r

Brut y Brenhinoedd

14r

1

yn yn warandaw rac ymlad
o|y meibyon dyvot y|r lle yd
oed vran y mab ny|s|gwelei
ys hir o amser a|ffan y|gwel+
es noethi y|dwy vron a|orvc
a|dywetvt wrthaw val hynn
 noethi yss  dy dillat
O tvdy vyg|karedic vn|vi ko  ̷+
ffa di hediw y|may y|dwy vro+
n hynn a|dyneist. Ac y|m kallon
y|bvost naw mis. Ac y|th greawd
kreawdr nef a|dayar. Ac a|th wna+
eth yn dyn o|beth nyt oed dim
Ac yd evthvm inhev ym|perigl an+
ghev y|th esgor di pan doethost
y|r byt yn dyn. Ac am hynny v|arg+
lwyd vab heb hi gwna dithev hed+
iw danghyneved yrot a|th vrawt
ac na daly na|llit na bar wrthaw
kanys evo yssyd ar yewn ac ny
orvc dim yn gam yth erbyn di
kanys pan aethost gyntaf o|r yn  ̷+
ys honn nyt o|y gam ef yd aeth+
ost namyn yr daly yn|y erbyn
A|phan aethost yr eilweith o|th
yrrv gorev vv yti dy yrrv kanys
o|wr bychan y vedyant oedut
yna ti a|gynnydeist  hynny allan
yny ytwyt hediw y vrenhin ym
br gwyn  yn benn ar 
gyon ffreinc a|thonnwen oed
henw y wreic honno.|Ac wedy

2

darvot o|y vam dywedut wrthaw
llawer am hynny drwy wylaw
ac eigyon Sef a|orvc bran yna
vvyd·hev wrth gynghor y|vam
a|chlayarv y|annyan a|lleihaev
y|lit a|dyvot ygyt a|y|vam hyt
ar veli y|vrawt. A|ffan weles
beli y|vrawt yn tyvot velly
ssef a|orvc yntev diosc y|arvev
y|amdanaw yn|gyfylym. ac
erbynyeit y|vrawt yn danghyn+
evedus garedic a|m·ynet o dwyl  ̷+
aw mwnwgl mal y|dlyei|vrot.
o|garyat a|damplgv kvsanev
A|chymodi a|orvgant a|diot
ev harvev o|pob vn o|r|dev
lu mynet odyno a|orvgant
hyt yn llundein ygyt ac o|gyng+
hor yno yd aethant drwy y|mor
y|or·esgyn vdvnt ygyt y|gwla+
doed hynny ac ny bvant yn
ym·gweiryaw y|hynny namyn
blwydyn pan aeth bran a|beli rvvein
Ac yna kychwyn a|orvgant
drwy y|mor  ell|dev yn
dvyvn. A|goressgyn y|gwladoed
y|fford y|kerdassant ar wlat
a|wrthynep  vdvnt   y
hanreithaw  w  nt
A|phan giglev wyr ffreinc
hyny y holl vrenhined a|dvvyn+
assant ygyt a|rodi kat ar vaes