Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 13v

Brut y Brenhinoedd

13v

1

Ac yna yn diannot yd aeth avar+
wy yny  rac bronn vlkassar
a|digwydaw ar dal y|dev lin ger
y|vron a|dywedut val hynn
Arglwyd a rawd  nevt aml
w yon darvot ytti dial dy
lit a allawn a|gwna dangh+
yneued yrot ac ef. a|digwan yw
yd  arglwyd o|dial arnaw a wnaeth  ̷+
 it a|y vot yntev heuyt y|th wed  ̷+
iaw di am dagneued Ac ef a|dal
t ynget ytt bob blwydyn o
ynys. brydein h yt a|thewi a|orvc
vlkassar hep rodi idaw vn attep
Ac eilweith y|dwawt avarwy|ne+
ges gasswallawn ac ny|s attepawd
 a|r dryded weith y|dwawt wr+
thaw val hynn. Vlkassar heb
ef nyt edeweis i ytty manyn* a
wneithvm ystwng ynys brydein
ytt ac adaw teynrget ytt pob
blwydyn ohonei. Ac nyt ef a
wnel duw vlkassar gwneithvr
ohonaf i na gadu llad kasswall+
awn vab beli na|y daly ac y e 
v yn|kynnic hedwch a|chyuya+
wnter Ac etnebyd di vlkassar
nat hawd llad kasswallawn
na|v garcharv a|myvi yn vyw
ac nyt kewilid heuyt gennyf
 erth  ony bydy di wrth
vyg kyg or Ac yna rac ou+
vn avarw vab llud y|gorvc
vlkassar tanghyneued a|cha+
sswallawn vab beli Sef tan+
ghyneued a|orvgant talu

2

teyrngen* pob blwydyn o ynys bry+
dein nyt amgen teir mil o|bvnoed o
aryan lloygr A|chan yr amot hwnnw
tanghneued a|orvgant. A|rodi o|bob
vn o|y|gilid rodyon mawr o|eur ac
aryant a|thylysseu a|meirch ac arvev
Ac yn ynys brydein y|bv ulkassar y ga+
yaf hwnnw. A|dechrev gwanhwyn yd
aeth tv a|ffeinc. Ac ym penn ysbeit
wedy hynny yd aeth ulkassar tv ar
rvvein a|llu mawr  tyaw y| ̷+
r llad a|phompenis a| awd ar+
vot yn amerawdr yn  nn  yna
a|daly yn erbyn ulkassar a|orvc hwn+
nw. Ac ny threithir yma oc ev ym+
ladev wynt mwy no  a d
Ac ym penn seith mlyned wedy
mynet vlkassar rv  y|ynys
brydein y bv varw kasswallawn
vab beli ac y|kladwyt y 
raw  anrydedus ve 
Ac yn ol y|gwnaeth  yt va
vab llud yn vrenhin da 
mynet avarwy vab llud  
ac vlkassar rvvein Ac  n van
hwnnw a|lywyawd y|kyvoeth drwy
dangneued a|charedigrwyd a|thra+
ethv a|vynnawd hwnnw y iryoned
A|gwr dewr kadarn  th d hwn+
nw pan vei  gh  ymlad
Ac wedy  w t ne  gwnae  ̷+
thpwyt kvnnvelyn vab ten+
evan yn vrenhin A marchawc kat+
arn oed hwnnw Ac vlkassar a|y
 agassei ac a|y hvrdassei o|arvev
Ac a|dyssgassei  adaw arvev