Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 12v

Brut y Brenhinoedd

12v

1

ganthaw y oresgyn kwbl o|r gogled
ac a|oed eidaw vran y vrawt oll
a|rodi gwyr idaw e|hvn yn|y kestyll
oc ev gwarchadw yn ffydlawn
rac bran a|y allu A|ffan giglev vr  ̷+
an goresgyn y|gyvoeth o|veli y
vrawt yn diannot peri a|orvc yntev
kynvllaw a|gaffat vwyaf o|lechly+
nwyr a|dyvot a|llynghes vawr
ganthaw parth|a|a|y gyvoeth e|hvn
Ac val y|byd yn|dyvot ar y|mor
yn rwyd vnyaw. nychaf yn
ymodiwed ac ef Gwythlach vrenhin.
dasia a|llynghes vawr gan hwn  ̷+
nw kanys hwnnw a|oed yn karv
y|vorwyn a|oed yn dyvot gan
vran yn wreicka idaw. Ac yml  ̷+
ad a|orvgant ar y|mor. A|gwy  ̷+
thlach vrenhin dacia a|gavas bwr  ̷+
w bachev dros y|llong yd|oed y
 rn yndi. a|y tynhv ymplith
y llonghev. Ac val yd|oydynt
velly yn ymlad nychaf toretwnt
yn kyvodi ac yn ev gwasgarv
pob vn onadvnt y|wrth i|gilid
Ac yna o anhynhetven a| ̷+
ireidi y|troes gwynt gw  ̷+
thlach vrenhin a|y orderch y|dir
yr alban ac y|doeth niver y
wlat am ev penn a|y|daly ef
a|y niver ac ev hanvon hyt ar

2

veli kanys yn agos yno yd|oed veli ac nyt oed vn llong yno
namyn teir a|deng·marc oed
henw y|wlat honno. A|phan giglev
veli y|damwein hwnnw a|bot
yn eidaw vran y|vrawt vn o|r
llonghev hynny llawen vv gan
veli hynny am|gyvarvot a|bran
hynny o|drysswch pan doeth bran o|lychlyn
Ac vn gyvagos y|hynny ef a|doeth
bran ac a|ymgynhelus a|y lyng+
hes ygyt y ysgotlont y|r tir Ac an+
von kennadev a|orvc bran ar|veli
y|erchi y veli y|vrawt y|gyvoeth e|hvn
a|y wreic. Ac ony|s kaffei o|y vod ef
a|y mynnei o|y anvod a|hynny yn
vygythvs. A|phan giglev veli hynny
ny|mynnawd dim namyn kynn+
vllaw llu y ymlad a|bran y|vrawt
Ac y|r lle a|elwit llwyn y kaladyr y|do+
ethant ac ev dev lu ganthvnt y
vynnhv ymlad. Ac ymgyrchv a|orvc  ̷+
gant yn wychr grevlanawn* a|llad
llawer o|bob tv yny welit wynt
yn|digwydaw yn gynn gyvylymet
ac y|digwydei yr yytt y|kynnhayhaf
gann vedelwyr da. Ac o|r|diwed
beli a|y lu a|yrawd bran a|y lechlyn  ̷+
wyr y|ev llonghev oc ev hanvod a
llawer yn vrathedic o|bob tv a
llawer wedy ev llad. Ac ny bv lei
kollet bran o|y wyr no ffymtheng
mil