Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 11r

Brut y Brenhinoedd

11r

1

Ac y|may yno manachyloc
a|elwir manachloc vargan
Ac yna yd|ayth kvneda yn
vrenhin ar gwbl o|ynys
brydein. Ac y|bv yn|gwledchv
deng mlyed arr|vgeint. Ac yn
yr amser hwnnw yd oed isa+
ias ac osee yn broffwydi yg
kaervsselem. Ac yna yd ade+
 awd dev vroder oc ev ky*  ̷+
t·ghynghor rvvein. Nvt am+
gen oed ev|henwev romvlus
a remvs a hynny dev dyd ac
o|wythnos kynn kalan mei
y|dethrevassant* marw kvneda
Ac yna wedy marw kvn  ̷+
eda y|doeth riwallawn y
vab yn|y ol yntev gwas
yevang tanghynevedus. ty  ̷+
nghetvenawl oed hwnnw
a|thrwy garyat a|chlot y
gwledchawd tra|vv y|oes. Ac
yn|oes hwnnw y|bv y|glaw
gw et teir nos a|thridiev
Ac y|bv varw ydyno  rac
amlet y|klyon a|r kackwn yn
ev llad drwy y|gwaet h+
Ac yn ol hwnnw [ wnw
y bv vrenhin gwrwa y|v+
ab yntev Ac yn   ol hwnw
seissvll|Ac yn|ol   seissvll
 ago vab gw wff   nei y
seill oed hwnw Ac   yn ol

2

yago y|doeth kynvarch  
seissyll yn vrenhin Ac yn ol
kynvarch y doeth gwrvyw
digv yn|vrenhin Ac y|r gwr
hwnnw y bv dev vab a|r mab
hynaf idaw a|elwit feruex
ar llall a|elwit poreckys A|phan
vv varw ev tat o|heneint
y tyvawd anyhvndep yrwng
y|dev was ieveinc hynny am
ev kyvoeth Sef a|orvc porex
yna keissyaw llad y|vrawt
o|dwvll a|braat. A|phan wybv
fervex hyny ffo a|orvc hyt
yn freing Ac yno  orth
a|gavas y|gan suardvs vrenhin
ffreinc. Ac y|doeth yr yns
honn dachevyn ac ymlad
a|y vrawt a|orvc.|Ac yn yr y  ̷+
mlad hwnnw y|llas fervex
a|r holl gynvlleitva a|dadoed
gytt ac ef. Ac ev mam a|oed
vyw yn yr amser hwnnw
A|phan wybv honno llad y
mab llidiaw a|orvc yn|vwy
no mesur wrth porex. Ac
nyt ayth y llit ohonei yny
gavas lle ac amser y|dial
y|llit. Sef val y|kavas dvfvot
o|y styavell* |hi a|v llawvorynyon
a|y dryllvaw yn|dryllyev man
oll. Ac ynden oed henw  
eic a|orvc hynny a