Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 21 – page 10v

Brut y Brenhinoedd

10v

1

 bv  arw anganippus vrenhin
ffreinc. Ac yna y|kymryth*
kordoilla llywyodreth y|ky+
  voeth yn|y|llaw e|hvn ac
  y|peris kladv y|that y|mew+
  n dayardy a|wnadoed
  e|hvn yn emyl avon s+
  soram yg|kaer lyr a|r
  deml honno a|wnadoed
  llyr yn|an·ryded y|duw
  ac ac* a|elwit yn yr amser
  hwnnw biffrontis sam ac
  yr lle honno y|deveint holl
gredyfwyr y|dinas a|r kyvo  ̷+
eth pan vei wylva ar gwe  ̷+
ithr  a|vynheint y|wnevthur.
hytt ym penn y|vlwydyn
yno y|dechreveint. Ac yna
y|bv kordoilla vn gwledych+
v yn da  anghynevedus
y|ky  voeth pym mlyn  ̷+
ed. Ac yna blynhev a|or+
vc y|dev neieint veibion
y|chwioryd a|chyvodi yn|y
herbryn* y|ryvelu arnei Sef
oed henwev y|rei hynny. Mar+
gan a|chvneda A|m mab oed
vargan y|vaglawn dywy  ̷+
ssawc yr alban a|m mab
oed kvneda y henwyn dy  ̷+
wyssawc kernyw a|chyn+
  vllaw llu a|orvgant
  y gweissyon hynny

2

a|dechrev ryvelu ar|ev modrvb
kanyt oed dec ganthvnt gadv
gwreic yn bennaf arnadvnt
Ac wyntev yn wyr dewr kadarn
ffrwythlawn dossbarythus
ac ymlad a|hi a|orvgan yny
orvvant arnei a|y daly a|wna  ̷+
ethant a|y dodi yg|karchar
ac yn|y charchar y|bv varw
o|wnevthvr hi e|hvn v|lleas
Ac yna rannhv a orv y|dev
was hynny yr ynys honn
yryngthvnt. Sef val y|ran  ̷+
nassant gatv y vargan o|r
tv draw y|hvmr a|r ysgotlont
a|r gogled yn gwbl.|Ac y|gvneda
y|doeth lloygyr a|chymry a
chernyw. Ac ny bvant velly
namyn dwy vlyned yn|doeth
athrotwyr a garei tervysc
a|vargan. Ac yn dianot peri+
idaw ryvelu   a|llad
a|llosc ar gyvoeth y|gevynderw
A|phan giglev gvnedaf hyn+
ny kynwllaw llu a|orvc yntev
a|dyvot yny gyvarvv a mar  ̷+
gan. A|bot brwydr galet a|llad
llawer o|bob tv Ac o|r diwed
gvrv margan ar ffo. a|y ym  ̷+
lit a|orvc kvneda o|le bwy
gilit yny doeth y|vaes mav 
gwastat ac yna y|bv vdunt
brwydr ac y|llas margan