Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 90

Brut y Tywysogion

90

1

tyrnas robert y vra+
wd yr hwnn a athoed
y kaerussalem y ym+
lad a|sarasinyeid ac
y amðiffyn y grist+
nogaeth. ac ag|yn+
teu yn trigaw yno
y gwrthladassant
arglwydiaeth y fre+
ing y brytannyeit heb
allu diodef kreu+
londer ac enwired
y freing a|thorri eu
 kestyll o wyned
a gwneuthur llad+
uaeu o·nadunt. ar
freing a|dugant lu
hyd yngwyned ac
yn|y herbyn y doeth
kadwgawn vab 
bleðyn ac y gorvv
arnaðunt ac y gyr+
rawnt ar ffo gan 
wneuthur ladua o+
nadunt. ar vrwydyr
honno a vv yn|y koed
yspys. ac yn diwed
y vlwydyn honno y

2

kad kestyll keredi+
gyawn a dyued oll
eithyr deu gastell.
Penuro a ryd kors.
ac y bwyrwyd oll
yr llawr a dwyn yr
anreithyeu ganth+
unt a|diffeithyaw
keredigyawn a|dy+
ued. Blwydyn we+
dy hynny y diffeithy+
awd y freing gwyr
a|chedweli ac ystrad
tywi ac y trigassant
yn ðiffeith. a hanner
y kynnhayaf y kyffro+
es wiliam vrenhin
lloegyr lu yn erbyn
y brytannyeid. ac wyn+
twy a ymgadarn+
hassant yn|y koedyd
a|y hynnyalwch ac yn+
teu a ymchwelawd
adref yn waclaw
a heb ynnill dim.
Blwy·dyn  wedy
hynny y bu varw gwi+
lim vab baldwin yr