Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 63

Y Beibl yn Gymraeg

63

1

or yspryt ydaw me+
gys y gwnathoed
y veibyon ydaw a ga+
lw y veibyon a oruc
a dywedut vrthunt
val hynn. kanys tru+
garheyst ti wrthyf
vi sem ti a vydy ar+
glwyd ar dy vrodyr
a|th etiued ar eu he+
tiued. titheu  kan+
 
ti am·dana  a
vydy was kaeth y|th
vrodyr a|th etiued yw
y hetiued. t  ia+
phet kanys tosteist
wrthyf ychydic ti a
vydy arglwyd ar ch+
am dy vrawt a|th eti+
ued ar y etiued. ti a
vydy hagen wr ky+
wir y sem dy vrawt
a|th etiued yw y etiu+
ed. ac velly yna y
gwahanwyt y bob+
yl gyntaf rei yn ge+
ith ereill yn dyledo+

2

gyon ereill yn argl+
wydi. am etiued
sem vab noe y dyw+
etpwyt vchot hyt
ar krist. dyweter
bellach am etiued
Japhet vab noe. y
japhet vab noe y
bu vab a elwit ja+
van vab japhet. ac
y hwnnw y bu vab
cetim vab jauan.
ac y hwnnw y bu vab.
ciprius vab cetim.
a hwnnw gyntaf a
wledychawd yn ci+
prys ynys ac a hen+
wis yr ynys y wrth
y henw e|hun. a mab
y hwnnw vv selus ap
ciprius. a mab y hwn+
nw vv cretus vab
selus. a hwnnw a or+
ysgynnawd creta yn+
ys. a chann dinas yn+
di. ac a henwis yr
ynys heuyt o|y he+
nw e|hun. a mab y