Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 59

Y Beibl yn Gymraeg

59

1

ned a thrugeint a
mil. a chwe|mis. a dec
diwyrnawt. ac ody+
na amgylch amser
krist y bu ychydic
o vrenhined o lin eti+
uedyaeth yr effeiry+
eit. ac yna y teruy+
na y bedwared oes.
ac yndi y bu herwyd
gwyr evrei teir bly+
ned ar|dec a|thruge+
int  a phedwar ka+
nt. herwyd y dysgo+
dron. vn mw. Gwe+
dy hynny y bu Salath+
iel ac nyt oed vab
hwnnw y sedechias
namyn mab y jecho+
nias yeuang. a hwn+
nw a vv gwedy my+
nedyat y bobyl 
o vabilon. mab y
hwnnw zorobabel
a mab y hwnnw vv
abiud. a mab y hwn+
nw vv eliachim. a
mab y hwnnw vv

2

azor. a mab y hwn+
nw vv sadoch a mab
y hwnnw vv achim.
a mab y hwnnw vv
eliud. a mab y hwn+
nw vv eleazar. a
mab y hwnnw vv
mathan. a gwreic
y hwnnw vv estha. ac
o honno y ganet yd+
aw. jacob. ac ody+
na y rodet estha y
melchi brawt ma+
than. ac ydi o hwnn+
w y ganet heli ac
y Jacob y bu vab Jo+
seph. a hwnnw a vv
vab damunedic y
heli ac a vv wr pri+
awt y veir o|r honn
y ganet krist. ac
yna y teruyna y
bymet oes ac yn+
di y bu pump mly+
ned a|phedwar v+
geint a|phump
kant. Amgylch
yr amser hwnnw