Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 53

Y Beibl yn Gymraeg

53

1

trius ef yn effeiry+
at. ac ef a vv wrwy*+
neb y bobyl iudas.
a phan oed ef yn dis+
tryw muroed y dem+
yl a gweithredoed y
prophwydi ef a|y llas
o dyrnawt a dysgyl.
a mab y hwnnw vv
mathathias assamo+
neus. a hwnnw wedy
llad ohonaw kennad+
eu antiochus epiph+
anes a ymgydyawd
ef a|y bump|meib yn
y demyl ac ereill a ga+
reint duw gyt ac ef.
ar sadyrneu y dysgei
ef yr jdeon ymlad.
ac ef a gyweirya+
wd y gyfreith dra+
cheuyn. henweu y
bump meib ef vv
Judas machabeus.
Jonathas. symon.
yeuan. eleazarus.
Jonathas a delit ac
a las y gan triphon.

2

wedy llad ohonaw
ynteu gwyr naboth
y dial y vrawt ac
ym·gytmeithyaw
ohonaw wedy y vvd+
ygolaeth a bachides.
a nerthau alexan+
der a rodassei effei+
radaeth ydaw ac
odyna nerthau de+
metrius ac antio+
chus yeuang. elea+
zarus yn kladu eli+
phant a syrthyawd
gyt ac ef ac a vv
varw. Jeuan a lad+
awd meibyon zam+
bri ef. Symon we+
dy kynnic ohonaw
kann tallen o aryant a
deu vab Jonathas y
triphon dros jona+
thas y vrawt ac na|s
kaffei ac ymgytme+
ithaw o·honaw a de+
metrius ef a lanhaawd
temyl syon ac a vyry+
awd ymeith y cheitweit.