Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 45

Y Beibl yn Gymraeg

45

1

ac aristobolus kymor+
thyeit hircanus a|y
haruolles yng kaerv+
ssalem a thorri a oruc
ynteu y demyl yr o+
ed kymorthyeit aris+
tobolus ac ny|s ky+
weirywyt byth we+
dy hynny kanys ef
a wnaeth ystabyl me+
irch ohonei. a gwedy
gossot ohonaw hirca+
nus yn benneffeiry+
at ef a|duc aristobo+
lus ganthaw yn rw+
ym hyt yn ruuein.
yr antiochus Eupa+
tor a dywetpwyt vch+
ot a yrrawd phylip
ymeith o anthiochia
gwedy kael ohonaw
bethphesum a chaer+
vssalem a rodi kennat
ohonaw yr ideon y
gadw eu kyfreithy+
eu. ac yn|y diwed y
rwymwyt ef a lisias
y gan eu llu e hunein

2

ac y llas o arch deme+
trius vab seleucus.
ymchweler bellach
ar y lle y dechreu bren+
hined babilon. kyn+
taf brenhin a vv yn
babilon vv moradac
baladan. a hwnnw a
vv clotvawr ac a an+
rydedawd ezechias
brophwyt vrenhin
a hwnnw a dangosses
ydaw Swllt y demyl
ac am y pechawt hwn+
nw y teruysgawd bren+
hined babilon teyrn+
as iuda o hynny allan.
megys y gwnaeth
nabugodonosor ar br+
enhined yn|y ol hyt
ar balthazar y bren+
hin diwaethaf ar ba+
bilon  kanys yna y
ducpwyt y deyrnas
ar wyr media. a gwyr
persia. Gwedy sarda+
napallus y brenhin
diwaethaf a vv yn