Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 322

Gramadeg y Penceirddiaid

322

1

dachanu. ar figur hon+
no a esgus dros wyd ac
absen y gyt yn yma+
drawd. Gwyd ac absen
a vyd o dwy|ford. nyt
amgen. pan vo dwy
berson amrauael y
gyt yn ymadrawd.
 val pei dywettit.
Mi yw dauyd. val y
mae yn yr ynglyn
hwnn. Mi ywr gwas
gwedeidlas gwann.
a vyd o vod y galonn.
dwyschawl bryt yn
disgwyl brynn. o dawl+
is gwawl yn oes gwenbledyn llwyt ay kant.
yr eil|ford y byd gw+
yd ac absenn yw pan
vo deu amser amra+
uael y gyt yn ymad+
rawd. val pei dyw+
ettit. Mi a brydaf pei
gwypwn y bwy. val
y mae yn yr ynglynn
hwnn. Pei prynnwnn
seith bwnn sathr gruc.
y|th oleu. pedoleu pw+

2

yll gaduc. manngre
grawnvaeth saeth
seithuc. mein a|y nad
yn|hiraduc. Gwilim ryuel ay kant.
KAnys o|r ymadrd*+
yon perfeith ky+
uyawn y byd mydyr
neu brydyat. wrth hyn+
ny reit yw gwybot be+
th yw mydyr neu bry+
dyat. Mydyr neu
brydyat yw kyuansod+
yat ymadrodyon per+
feith kyuyawn a de+
kaer o eiryeu gwann
arderchawc adwyn
adurn a arwydoka+
wynt molyant neu
o|gan. a|hynny ar gerd
dauawd ganmoledic.
TEir keing ysyd o
gerd dauawt.
nyt amgen. klerw+
ryaeth. teuluwry+
aeth. a phrydyaeth.
Teir|keing a berthy+
nant ar  gler+
wryaeth nyt amgen