Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 313

Gramadeg y Penceirddiaid

313

1

Ansawd damweinny+
awl yr kedernyt a
arwydokaha pob pe+
th ar ny allo seuyll
drwydaw e|hun yn
ymadrawd heb ge+
dernyt o beth arall
yn|y gynnal. val y m+
ae. gwynn. du. doeth.
kany eill y kyfryw
betheu hynny seuyll
yn ymadrawd drw+
ydunt e|hunein heb
gadarn o beth arall
yn eu kynnal. Deu
ryw henw ysyd. he+
nw kadarn a henw
gwann. henw kada+
rn yw hwnn a sauo
drwydaw e|hun yn
ymadrawd. val y m+
ae. dyn. ac eniueil.
henw gwann  yw 
hwnn ar ny sauo drw+
ydaw e|hun yn yma+
drawd heb gadarn
yn y gynnal. val y mae.
gwann. kryf. dewr.

2

Geiryeu gwann a gym+
erant gymheryeit.
a geiryeu kadarn 
ny|s kymerant. sef
yw kymrut kymhe+
ryeit mwyhau neu
leihau y synnwyr kyn+
taf a vo yr geir. Teir
grad gymheryeit y+
syd nyt amgen. grwn+
dwalrad. a grad gym+
haryat. ac vchelrad.
Grwndwalrad yw
honn y bo grwndwal
synnwyr y geir yndi.
sef yw hynny y synnw+
yr kyntaf yr geir.
val y mae. da. drwc.
y rad gymharyat
yw honn a gymero
mwy neu lei o synnw+
yr arnaw no|r synnw+
yr kyntaf yr geir.
val y mae. gwell. neu
gwaeth. Vchelrad
yw honn y bo y synnw+
yr vchaf a mwyaf
arnei ac ny aller dim