Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 310

Gramadeg y Penceirddiaid

310

1

a|y diwed yn dalgronn.
honno a elwir diptonn
dalgronn ledyf. val y
mae. gloyw. hoyw.
Pan vo sillaf yn ter+
uynu yn. ll. val y m+
ae. kall. koll. neu yn+
teu  yn teruy+
nu yn dwy gonson+
ans y gyt. val y mae.
morc. tant. twlc. hon+
no a elwir sillaf. vyd+
ar ony byd y theruy+
nu yn dwy lythyrenn
dawd. mal y mae. ba+
rd. kerd. neu yn llyth+
yrenn vvt  yn gyn+
taf. a|llythyrenn dawd
yn ol. val y mae hagr.
kanys kadarnledyf
yw y rei hynny. val y
dywetpwyt vchot.
Pan vo sillaf yn ter+
uynu yn gadarnle+
dyf a|y dechreu yn ben+
ngamledyf. honno a
elwir. diptonn benng+
amledyf. val y mae.

2

beird. brwydr. deigr. lloegr. ar
kyfryw sillafeu.
Pan vo sillaf yn ter+
uynu yn dawdledyf.
a|dechreu  yn beng+
amledyf. honno a el+
wir. diptonn dawdle+
dyf. val y mae. beirw.
geilw. keidw. ar kyf+
ryw sillafeu. Pan
vo sillaf yn teruynu
yn teir konsonans
y gyt. ac yn kymys+
gu bydar a chadarn+
ledyf y gyt yndi. val
y mae. puntr. kwlltr.
honno. a elwir. sillaf
vydarledyf. Pan
vo sillaf a|y dechreu
yn bengamledyf
a|y diwed yn vydar.
honno a elwir  
diptonn vydar. val y
mae . breint.
maent. boent. Pan
vo sillaf a|y dechreu
yn benngamledyf a|y
diwed yn vydarledyf.