Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 309

Gramadeg y Penceirddiaid

309

1

val y mae. glew. Deu
ryw dipton ysyd. dip+
ton dalgronn a|dip+
tonn ledyf. Pymp
diptonn dalgronn y+
syd. nyt amgen. aw.
ew. iw. yw. uw. aw.
val y mae llaw. ew.
val y mae. llew. iw.
val y mae. lliw. yw.
val y mae. llyw. uw.
val y mae. duw. ac
eu. heuyt ysyd dip+
tonn dalgronn. val y m+
ae. kleu. a honno yw
y diptonn ny cheffir
proest yn|y herbynn.
ac am hynny y gelw+
ir hi diptonn wib am
na cheiff a|y hattepo
ar broest. Pedeir
diptonn ledyf ysyd.
nyt amgen. a|e. o|e.
wy. ei. a|e. val y mae.
kae. o|e. val y mae.
doe. wy. val y mae.
rwy. ei. val y mae.
trei. oi. val y mae. roi.

2

troi. ac o|y. val y mae.
roy. troy. ysyd dwy
wibledyf kany cha+
ffant a|y hattepo ar
ledyfbroest. Nyt dip+
tonn. ey. kanys dam+
wein yw y chaffael 
heb. h. y rwng. e. ac. y.
val y mae. gwehyrd.
Sillafeu ereill a vyd+
ant o gysswllt boga+
lyeit ygyt ac ny byd+
ant diptonnyeit. nyt
amgen pan vo. y. 
neu. i. ymlaen diptonn
ledyf. neu vn dalgr+
onn.  yn vn sillaf oll
y bernir y gyt. val y
mae. dioer. dyawl.
ar kyfryw sillaf hon+
no a elwir diptonn
losgyrnyawc. o|a+
chaws y llosgwrn
a vyd ymlaen y dip+
ton. Pan vo sillaf
yn teruynu ym +
 teir bogal y gyt
a|y dechreu yn lledyf.