Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 308

Gramadeg y Penceirddiaid

308

1

ar kyffryw sillaf hon+
no a elwir penngam+
ledyf. kanys penngam+
mu a wna o vogal ar
vogal arall. y dry+
ded ford y byd sillaf
ledyf pan vo. y. neu
.w. yn ol llythyrenn
dawd ac ymlaen y
llythyrenn dawd bo+
gal. y. val y mae ei+
ry. w. val y mae be+
rw. ar kyfryw sillaf
honno a elwir tawd
ledyf o achaws y lly+
thyr tawd a vyd 
yn|y sillaf. Rei he+
uyt o|r sillafeu a vy+
dant trymyon ere+
ill a vydant ysgaf+
nyon. Sillaf dromm
a vyd pan vo dwy
gonsonans gyfryw
yn y sillaf beth byn+
nac a vo o|r bogaly+
eit yndi. val y mae.
gwenn llenn. Sillaf ys+
gafyn a vyd pan vo
vn gonsonans gyf+

2

ryw yn|y sillaf. beth
bynnac a vo o|r boga+
lyeit hefyt yn|y sill+
af. val y mae. gwen.
llen. Rei heuyt o|r
sillafeu a vydant hi+
ryon ereill a vydant
vyrryon. deu amser
a vyd y sillaf hir ac
vn y sillaf verr. ka+
nys hwy o amser y
bydir yn dywedut
sillaf hir noc vn verr.
hir vyd pob sillaf led+
yf beth bynnac vo
na thrwmm nac ysga+
uyn. berr vyd pob
sillaf dalgronn beth
bynnac vo na thrwmm
nac ysgafyn. Rei
hefyt o|r sillafeu a
vydant hwy no|r lle+
ill herwyd meint a
messur o lythyr ac
amseroed a vo yn
y sillaf.
Sillaf dip+
tonn a vyd pan vo dwy
vogal yn|y sillaf a|gr+
ym dwy vogal vdunt.