Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 307

Gramadeg y Penceirddiaid

307

1

sillaf a pha ffuryf
y gwahaner y sillaf+
eu. Sillaf yw kynn+
ulleitua llyaws o lyth+
yr y gyt. kyt boet sill+
af neu eir weithyeu
o vn llythyren. Rei
o|r sillafeu a vydant
o vn llythyrenn. val
y mae. a. Rei o dwy.
val y mae. af. Rei o de+
ir. val y mae. eur. Rei
o bedeir. val y mae.
kerd. Rei o bymp.
val y mae. gwers.
Rei o chwech. val y
mae. gwnawn. Rei
o chwech ac arwyd
vcheneit. val y mae.
gwnaeth. ac ny byd
mwy no hynny byth
mywn vn sillaf o ly+
thyr. Rei hefyt
o|r sillafeu a|vydant
talgrynnyon ereill
a vydant ledyfyon.
Sillaf dalgronn a
vyd pan vo vn vo+

2

gal e|hunan yn y
sillaf. beth bynnac
a vo o|r kytseinanny+
eit yn ol nac ymla+
en y vogal. val y
mae. glan. glas. gl+
ut. Sillaf ledyf a
vyd o deir|ford. vn yw
honn a dywetpwyt
vchot. nyt amgen.
kadarnledyf. yr eil
ford y byd sillaf led+
yf pan vo dwy vo+
gal y gyt yn|y sillaf
a|grym dwy vogal
vdunt. val yr  glw glog  ein  kanys ony
byd grymm dwy vo+
gal vdunt sillaf dal+
gronn vyd. val y mae.
gwir. gwar. kanys.
w. a gyll grym bo+
gal yn|y kyfryw le.
hwnnw a grym kon+
sonans a vyd ydi.
nyt amgen. pan ys+
griuenner hi ymlaen
bogal arall. val y
mae. gwann. gwenn.