Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 306

Gramadeg y Penceirddiaid

306

1

y. val y mae mydyr.
neu y rwng llythyr+
enn vvt a llythyrenn
dawd a llythyren
vvt. val y mae. my+
gyr. ac os velly yr
ysgriuennir wynt
dwy sillaf dalgronn
vyd pob vn onadunt.
ac wrth hynny y bw+
yrir ymeith. y. o|r sill+
afat pan sillafer
kerd ac yr ysgriuen+
nir val hynn. mydr.
mygr. ac y byd vn sill+
af ledyf y ryw sill+
af honno ar kyfryw
sillaf honno a elwir
kadarnledyf. kada+
rn o achaws bot dwy
gonsonans ygyt 
yn|y sillaf lledyf o
achaws y llythyr ta+
wd yn|y sillaf ac wr+
th hynny y gelwir y
gyt kadarnledyf.
Seith ysyd o|r llyth+
yr mut. nyt amgen.

2

.b. c. g. k. p. q. t. a sef
achaws y gelwir w+
ynt yn llythyr mut
rac bychanet eu se+
in wrth sein y boga+
lyeit. Nyt llythy+
renn. h. herwyd my+
dyr namyn arwyd.
vcheneit. ac eissyo+
es reit yw wrthi y
mywn kymraec ac
ny ellir bot hebdi.
llythyrenn groec yw
z. ac nyt oes le ydi
yng|kymraec. yn lle
.x. yr ysgriuennir. c.
ac. s. val y mae. gw+
recsam. Grymm dwy
lythyrenn ysyd y. ll.
llythyrenn gymra+
ec yw. ỽ kyt boet
sillaf ladin hi a|tho+
di mywn kerd a
wna megys. d. ~
KAnys o|r llythyr
y byd y sillafeu.
Wrth hynny reit yw
gwybot beth yw y