Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 263

Brut y Tywysogion

263

1

eth a chadarnhau
kastell a oruc yn
disserth yn tegyng+
yl a chymrut gw+
ystlon o wyned y
gan dauyd y nei.
gan alw dauyd hyt
yn llundein yr kw+
nsli a ossodessit y+
no a rodi y ruffud
vab gwenwynw+
yn y gyfoeith* ym
powys ac y veiby+
on maredud vab
kynan eu kyfoe+
th y meiryonnyd.
a chymrut gruff+
ud vab yr arglw+
yd lywelyn ar h+
oll garcharoryon
a oed gyt ac ef a|y
dwyn hyt yn llu+
ndein yw y garch+
ar ef. y vlwydyn
honno y bu varw
grigor bab naw+
et. Blwydyn we+
dy hynny y mordwy+

2

awd henri vrenh+
in y beitw ychyd+
ic wedy y pasc ac
aruaethu a oruc
ynnill y ar vrenh+
in freing y tired a
dugassei vrenh+
in freing y arnaw
kynn no hynny ac
ny|s gallawd yn
y vlwydyn honno.
namyn wedy ko+
lli yeirll a barwn+
yeit ef a drigawd
gyt ar vrenhines
ym bwrdeos. yn
y vlwydyn honno y ka+
darnhawyt hynn
o gestyll yngkym+
ry. y gan vaelg+
wn kastell garth
grugyn. y gan jon
de mynoc kastell
buellt. y gan roe+
ger de mortmyr
kastell maelenyd.
yn|y vlwydyn hon+
no y bu varw gru+