Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 207

Brut y Tywysogion

207

1

ac y llusgwyt ve+
lly ef ar hyt ystry+
doed aberhodni hyt
y krogwyd ac yno
y torret y benn ac y
kroget erbyn y dra+
et. ac y bu dridieu ar
y krogwyd wedy ry
ffo y vrawt a|y vab
a|y wreic nith yr ar+
glwyd rys rac y kyf+
ryw berygyl hwnnw.
Blwydyn wedy hyn+
ny y kafas maelg+
wn vab rys wedy
rodi gruffud y vra+
wt yr saesson kas+
tell aberteiui a ch+
astell ystratmeuryc
ac y goresgynnawd
yn|y vlwydyn honno
yr aeth kouent o|r
 kwm hir y bress+
wylyaw kymer
yn nanneu ymeiry+
onnyd. yn|y vlwyd+
yn honno y duc y me+
ibyon jeuaf yr ar+

2

glwyd rys kastell
dinefwr y ar y freing.
yn|y vlwydyn honno
y kynnullawd gwen+
wynwyn diruawr
lu wrth geissyaw ta+
lu yr kymry eu kyss+
euin deilyngdawt
ac ymchwelut eu
teruyneu ar eu pri+
odoryon y rei a goll+
essynt drw luosso+
grwyd eu pecho+
deu  a hynny yng ky+
lch gwyl veir vad+
len drwy gannorth+
wy a nerth holl dy+
wyssogyon kymry.
a gwedy ymgynnu+
llaw onadunt ygyt
ymlad a orugant
a chastell paen en eluael a
sef y buant yn ym+
lad ac ef teir wyth+
nos heb wybot dim
y wrth vliuyeu na
magneleu. A phan
wybu y|saesson hynny.