Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 157

Brut y Tywysogion

157

1

ap gruffud y gwr
y gorchymynnessit
y kastell ydaw y e+
lynyon wedy dyu+
ot yn dirybud an+
noc y wyr y ymlad
yn wrawl a oruc.
ac ynteu a orchy+
uygawd y oet kan+
ys kyt bei ef mab
o oet ef a|dangoss+
es hagen weithr+
et wrawl drwy ym+
lad e hun a|y elyny+
on ac annoc y wyr
y ymlad. a|phan we+
les y gelynyon an+
amlet yr amdiffyn+
wyr dyrchauel a
orugant ysgolyon
wrth y muroed ac
ynteu a diodefawd
y elynyon yny vv+
ant ar yr ysgoly+
on ac yna ef a do+
eth ef a|y wyr ac
a ym·chwelawd yr
yr* ysgolyon yny

2

vyd y elynyon yn
y ffos wedy llad lla+
wer o·nadunt a ffo
o|r lleill. ac velly y
gorvv ef ac ef yn
vab ar  lawer o w+
yr prouedic yn ar+
ueu ac ymladeu.
wrth diwed y vlw+
ydyn honno y bu va+
rw run vab ywein.
yn was yeuang clot+
vawr yr hwnn a|fur+
yfassei boned y ri+
eni yn anyanawl.
kanys tec oed y e+
drychyat a hygar
y eir a huawdr wr+
th bawb a hael. a
hynaws yn y gar+
tref a garw wrth
y elynyon a digrif
wrth y gytmeithy+
on. hir oed a gwynn
y gnawt. gwallt me+
lyn pen grych ydaw.
wyneb hir. llygeit
mawr rudleissyon