Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 128

Brut y Tywysogion

128

1

dud hynny nychaf vn
dan leuein yn dywe+
dud. llyma varcho+
gyon yn dyuod ac o
vreid y hwnnw vyn+
ed dros y drws ny+
chaf varchogyon
ar vrys ac dan erth+
ychein yn|y geissya+
w ef. ac ny allawd
ef amgen ethyr ffo
y eglwys aberdar+
on. a gwedy klybod
o ruffud ap kynan
y ffo ef yr eglwys
anuon gwassanae+
thwyr a oruc ef yw
y dynnu o|r eglwys 
ac ny adawd prela+
dyeid y wlad llygru
nawd yr eglwys. a
gwedy y adaw ef yn
yr eglwys ef a ffoes
odyno hyd deheub+
arth yn·y doeth ystrad+
tywi. a gwedy klyb+
od hynny ac ymgynn+
ullaw llawer attaw

2

dwyn kyrcheu en+
giryawl a wnaeth
ef am benn y flandr+
ysswyr ar ffreinc.
ac velly y diwedawd
y vlwydyn honno.
Yn y vlwydyn wedy
hynny y kauas gruff+
ud ap Rys y kastell a oed
yn emyl arberth
ac y llosges ar y ky+
rch kyntaf a wna+
eth. odyna y kyrch+
awd ef y kastell arall a o+
ed yn llanymdyfri
 y richard vab pw+
ns dywyssawc y gwr
y rodassei henri vren+
hin y kantref by+
chan ar vedyr llos+
gi hwnnw ac ny|s
gallawd o achaws
y kastellwyr a oed+
ynt geidweid gyd
a maredud vab ryd+
erch vab karadawc.
y gwr a oed yn kyn+
nal pennaduryaeth