Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 127

Brut y Tywysogion

127

1

dyrchauael yn ar+
glwyd ac adaw ar+
glwydiaeth y bren+
hin. a phan gigleu
ef hynny yn dieu ef
a vedylyawd myn+
ed ar ruffud vab
kynan y geissyaw
amdiffyn y eneid y
gyd ac ef. a gwedy
anuon kennadeu at+
taw ef a edewis gr+
uffud ydaw y aruoll
yn llawen o delei at+
taw. a|phan gigleu
ruffud ap rys a hyw+
el y vrawd hynny 
 wynt a aethant
a|llawer o rei ereill
gyd ac wynt hyd ar
ruffud vab kynan.
ac yn|y diwed gruff+
ud a|y haruolles w+
ynt yn hygar lawen.
ar brenhin megys
yr oed voes gan y
freing twyllaw dy+
nyon ac adaw ef a

2

edewis lawer o da y
ruffud ap kynan yr
peri gruffud ap rys
ydaw yn vyw yw y
garcharu ac ony|s
gallei y gael yn vyw
anuon y benn ydaw
ac ynteu a edewis
ydaw ef hynny a dy+
uod yw y wlad a or+
uc ac yn|y lle gouyn
a wnaeth pa|le yr
oed ruffud ap rys yn
trigaw. ac ef a van+
agwyd y ruffud ap
rys ry dyuod gruff+
ud ap kynan o lys
y brenhin a|y vod yn
ymouyn gruffud ap
rys ymhob lle. ac
ef a dyuod rei o|r a
gareint ruffud ap
rys wrthaw. ymo+
gel gynnyrcholder
gruffud ap kynan
yny wypych pa ffu+
ryf y troho y byd.
ac ag|wynt yn dywe+