Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 121

Brut y Tywysogion

121

1

gyngreir yny darvv
y vlwydyn. Blw+
ydyn wedy hynny
y delid robert yarll
a elwid robert vab
 roger o veleem
ac y karcharawd
henri vrenhin ef
a|y vab a wnaeth
peth anghydtuhun
ar brenhin. Dec
mlyned a chant a
mil oeð oed krist
pan damweinnyawd
wedy anuon o va+
redud vab bledyn
y deulu y|dwyn ky+
rch y dir llywarch
vab trahayarn ky+
uaruod ac wynt
gwr val yr oed+
ynt yn kerdet
drwy dir ma +
doc ap riryd  
a|y daly a or +
gant a gouy +
n ydaw pa le yr  
oed vadawc y nos

2

honno a dechreu gwa+
du a wnaeth ef na
wydad pa le yr oeð
ac yn|y diwed wedy
y gymell ef a adef+
awd y vod yn agos.
a rwymaw y gwr
a wnaeth·ant ac 
anuon spiwyr y e+
drych pa|le yr oed
ac ynteu yn llechu
yn agos yny vei
dyd a phan vv vo+
re yn dissyuyd y ru+
thrassant ydaw a
gwedy llad llaw+
er o|y wyr y daly
ynteu a wnaethant
a|y dwyn ar vare+
dud. a|y gymryd yn
hyuryd a wnaeth
 maredud yd+
 aw a|y gar+
 charu my+
 wn geuyn
 yny delei y+
 wein vab ka+
dw·gawn ac nyd