Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 109

Brut y Tywysogion

109

1

dryd a phebyllu a or+
ugant yn y ryd a el+
wir ryd corruonet.
ac yn|y diwed y doe+
th vch·dryd ac ac ef
yn dyuod yno y myn+
nassant wy gerded
hyd nos yny gyuo+
dei y dyd y diffeithy+
aw y wlad. ac ynteu
a dyuod. os da genn+
wch nyd reid hynny
heb ef. namyn ny
dylyir tremygu ka+
dwgawn ac ywein
y vab kanys gwyr+
da kanmoledic ynt
a llawer o nerthoed
a gatuyd a gant ar
nyd ydyw gyd ac
wynt yr awr honn.
ac wrth hynny ny
weda yni vyned mor
anhyspys a|hynny
namyn  kyweiry+
aw yn llu a lliw dyd
goleu myned. ac o|r
geiryeu hynny yr|hed+

2

ychwyd wynt ychy+
dic ac o hynny y gall+
awd y giwdawd di+
ang. trannoeth y doeth+
ant wy yr wlad a gwe+
dy y gweled yn diffe+
ith ymgerydu wynt
e|hun a wnaethant a
chyhudaw vch·dryd
a dywedud mae dich+
ellyon vch·dryd oed
hynny ac na wedei
y neb ymgydmeith+
yaw ac ef. a gwiby+
aw a wnaethant a
heb gaffael dim ei+
thyr gre gadwga+
wn. a gwedy y chaff+
ael llosgi a orugant
y tei ar ysguboryeu
ar ydeu ac ymchwe+
lud yr kestyll drach+
euyn. a diffeithyaw
rei o|r a foassei ar na+
wd y lann badern rei
ereill ny|s diuaassant.
ac yna y klywssant
ry|drigaw rei yn|y lle