Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 20 – page 107

Brut y Tywysogion

107

1

swydwr. a phan doeth
ef dracheuyn keissy+
aw a wnaeth talu
y wreic dracheuyn ar
anreith o bob ford ac
ny adpwyd ydaw.
ac ywein o achaws
y wreic a|oed yn dywe+
dud wrthaw yn was+
tad o mynny vyngha+
el i yn gywir am kyn+
nal ytt gyllwng vy
meibyon yw y tad. ac
o dra|charyad y wre+
ic ef a yllyngawd y deu
vab ar verch. a|phan
gigleu richyard esgob
llundein a oed swydwr
yna yr brenhin yn a+
mwythic hynny med+
ylyaw a oruc ef dial
sarhaed gerald ar
ywein a galw attaw
deu vab riryd ap ble+
dyn nyd amgen ma+
doc ac ithael a dywe+
dud wrthun val hynn.
a vynnwch chw* ryngu

2

bod y henri vrenhin
a haedu kyueillyach
y ganthaw yn dragy+
wydawl ac ef ach an+
rydeda ac ach dyrche+
if yn vwch no neb
och kyd tirogyon ac
a gyngoruynna wrth+
ywch ych holl gene+
dyl. mynnwn heb w+
ynt. ewch chwith+
eu heb ef a cheisswch
ywein vab kadwga+
wn a delywch ef os
gellwch ac ony|s gell+
wch gyrrwch ef a|y
dad o|r kyfoeth yme+
ith kanys gwnaeth
gam yn erbyn y bren+
hin ac ef a wnaeth
sarhaed a chywilyd
yr arglwyd vrenhin
a cholled vawr y ge+
rald y swydwr am y
wreic a|y veibyon a|y
gastell a|y anreithy+
eu. a minneu a rodaf
y chwi y kydmeithyon